Nieuw middel in aanpak BTW-fraude

Op 15 mei jl. heeft de Europese Commissie een nieuw middel aangekondigd in de strijd tegen BTW-fraude. Het gaat om een systeem dat de lidstaten in staat zal stellen snel BTW-gegevens uit te wisselen en gezamenlijk te verwerken, wat leidt tot een eerdere detectie van verdachte netwerken.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraffen geëist in grootschalige beleggingsfraude

Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep gevangenisstraffen geëist van vijf respectievelijk zes jaar tegen een 44-jarige man uit Velp en een 35-jarige man uit Amersfoort. Daarnaast eist het OM dat verdachten de komende vijf jaar hun beroep niet mogen uitoefenen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Advocatuur VS FIOD: Gestrekt been hoeft niet

Advocaten en opsporingsdiensten die tegenover elkaar staan: dat beeld kennen we. Maar advocaten die samenwerken met een opsporingsdienst als de FIOD: dat is minder bekend. Toch gebeurt het al jaren. Zie de affaires met ING en SBM. De advocaat, de cliënt en de FIOD hebben er baat bij.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Juridisch kader witwassen geld/goederen uit onbekend misdrijf

Rechtbank Amsterdam 26 april 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:3458

Uit vaste rechtspraak van de Hoge Raad (zie bijvoorbeeld het arrest van 18 december 2018, ECLI:NL:HR: 2018:2352) volgt dat als niet duidelijk is uit welk specifiek misdrijf het geld of de goederen waar de witwasverdenking op zien afkomstig zijn, witwassen bewezen kan worden als het, op grond van de feiten en omstandigheden, niet anders kan dan dat het geld of de goederen van misdrijf afkomstig zijn.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Een leidraad voor het in ontvangstnemen en afhandelen van een interne melding over een (dreigende) misstand

Het belang van een goede interne klokkenluidersregeling en het goed volgen van deze regeling is groot voor bedrijven. Allereerst is het van belang voor een bedrijf om op de hoogte te zijn van (dreigende) misstanden binnen het bedrijf teneinde financiële schade en reputatieschade te voorkomen. Daarnaast is een melder in de meeste gevallen verplicht om de interne meldregeling te volgen en een vermoeden van een misstand eerst intern te melden. Een goede meldprocedure kan voorkomen dat een persoon een externe melding doet – of juridisch gezien mag doen – bij een toezichthouder/instantie of het Huis voor klokkenluiders, of zelfs dat de persoon naar de media stapt omdat niet adequaat op de melding wordt gereageerd.

Read More
Print Friendly and PDF ^