Volksgezondheid geeft doorslag in fipronil affaire

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft uitspraak gedaan over de blokkade van 117 pluimveebedrijven in verband met fipronilverontreiniging. Fipronil is een stof waarmee bloedluis bij kippen kan worden bestreden. In Nederland is dat vanwege gezondheidsrisico’s niet toegestaan. In het najaar van 2016 kreeg de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een signaal dat Chickfriend het verbod overtrad en firpronil gebruikte in de stallen van pluimveehouders.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Beslag op 72.000 euro in contanten in huis directeur fruitbedrijf

In een lopend onderzoek naar onverklaarbaar bezit heeft de politie op 10 oktober opnieuw een woning in Zwijndrecht doorzocht en daar ruim 72.000 euro in contanten aangetroffen en inbeslaggenomen. Het gaat om het eerder doorzochte huis van de op 13 juni aangehouden directeur van een fruitoverslagbedrijf in Barendrecht dat die dag eveneens werd doorzocht in het lopende witwasonderzoek.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Strafzaken in het overzeese deel van het Koninkrijk

De Nederlandse advocaat die in het overzeese deel van het Koninkrijk wil optreden en daarvoor verlof heeft gekregen van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, ziet zich gesteld voor een aantal juridische en praktische verschillen tussen de rechtsgang aldaar en hier in Nederland. In dit artikel zijn daarvan enkele voorbeelden gegeven, maar er bestaan uiteraard nog meer verschillen die van belang zijn voor het voeren van de verdediging. Het is dan ook van belang dat de Nederlandse advocaat die in het overzeese deel van het Koninkrijk gaat optreden, zich van tevoren terdege vergewist van deze verschillen en op dit gebied zal samenwerken met een lokale advocaat.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Tot 18 maanden gevangenisstraf geëist voor omzetbelastingfraude

Het Openbaar Ministerie heeft voor de rechtbank in Zwolle tot 18 maanden cel geëist in een zaak tegen twee verdachten van belastingfraude. Het OM verwijt verdachten het opzettelijk onjuist dan wel onvolledig doen van aangiften omzetbelasting over 2016 en 2017 met een totaal nadeel van bijna 5 ton.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Omvat “daadwerkelijke deelname” aan het politieverhoor inzage en/of afschrift van het complete strafdossier voorafgaand aan eerste inhoudelijke verhoren en beschikking over ontlastende informatie?

Parket bij de Hoge Raad 1 oktober 2019, ECLI:NL:PHR:2019:970

De verdediging heeft het verzoek tot het stellen van prejudiciële vragen op verschillende momenten tijdens het proces gedaan. In de kern komt dit verzoek erop neer dat het Hof van Justitie moet worden gevraagd naar de uitleg van “daadwerkelijke deelname” van de verdediging (en de verdachte) aan het politieverhoor. “Daadwerkelijke deelname” omvat volgens de verdediging inzage en/of afschrift van het complete strafdossier voorafgaand aan de eerste inhoudelijke verhoren bij de politie en de beschikking over voor de verdachte ontlastende informatie ten aanzien van de formele beschuldiging door de politie.

Read More
Print Friendly and PDF ^