Internationale handelssancties: wat te doen?

De meest voorkomende en bekende handelssancties zijn: het wapenembargo; import- of exportrestricties op bepaalde producten en goederen (waaronder zogenoemde dual use goederen); allerlei financiële beperkingen variërend van bevriezingsmaatregelen en investeringsverboden tot beperkingen van deelname aan de kapitaalmarkt door financiële instellingen en ten slotte inreis- en visumbeperkingen voor bepaalde personen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling aannemingsbedrijf na vervalsen van metingen na uitbaggeren

Rechtbank Overijssel 10 mei 2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:1609

Een directeur van een aannemingsbedrijf is veroordeeld tot 180 uur taakstraf voor het vervalsen van metingen na het uitbaggeren van een vaart in Friesland. In de vervalste metingen, die als verantwoording werden gebruikt naar de opdrachtgever (provincie Friesland), was de vaart op de goede diepte uitgebaggerd, in het echt niet.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Cyberaanvallen: Raad kan vanaf nu sancties opleggen

De Raad van de Europese Unie heeft op 17 mei 2019 een kader opgezet om gerichte beperkende maatregelen op te leggen als afschrikking tegen en in reactie op cyberaanvallen die een externe bedreigingvoor de EU of haar lidstatenvormen, inclusief cyberaanvallen tegen derde staten of internationale organisaties, indien dat nodig wordt geacht om de doelstellingen van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) te verwezenlijken.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Nieuw middel in aanpak BTW-fraude

Op 15 mei jl. heeft de Europese Commissie een nieuw middel aangekondigd in de strijd tegen BTW-fraude. Het gaat om een systeem dat de lidstaten in staat zal stellen snel BTW-gegevens uit te wisselen en gezamenlijk te verwerken, wat leidt tot een eerdere detectie van verdachte netwerken.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraffen geëist in grootschalige beleggingsfraude

Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep gevangenisstraffen geëist van vijf respectievelijk zes jaar tegen een 44-jarige man uit Velp en een 35-jarige man uit Amersfoort. Daarnaast eist het OM dat verdachten de komende vijf jaar hun beroep niet mogen uitoefenen.

Read More
Print Friendly and PDF ^