Artikel: Bevindingen en praktijkimplicaties uit een onderzoek naar de criminele ontwikkeling van fraudeurs

Liegen, bedriegen en regels overtreden – de bouwstenen van fraude – is de mens niet vreemd. Wetenschappelijk onderzoek uit verschillende vakgebieden laat zien dat mensen zich zowel in hun private als zakelijke leven schuldig maken aan zulke transgressies. Toch zullen maar weinig individuen overgaan tot grootschalige belasting-, faillissements- of beleggingsfraude. Over het proces waarlangs en de redenen waarom managers, bestuurders of ondernemers zich inlaten met deze serieuze vormen van fraude is – ondanks de grote maatschappelijke gevolgen van dergelijke vormen van criminaliteit – nog relatief weinig bekend in de criminologie.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Hogere gevangenisstraffen voor beleggingsfraude Centurion

Twee mannen die leiding gaven aan Centurion Vastgoed B.V. zijn voor het plegen van grootschalige beleggingsfraude door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op woensdag 12 juni 2019 in hoger beroep veroordeeld tot celstraffen van 6 en 5 jaar. De beide mannen zijn veroordeeld voor oplichting, bedrieglijke bankbreuk en valsheid in geschrift. Daarnaast zijn zij schuldig aan witwassen. Een derde leidinggevende van het bedrijf werd al eerder door het hof veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaren.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Civielrechtelijke en strafrechtelijke normen voor bestuurders van noodlijdende ondernemingen

Mr. Arpi Karapetian promoveerde op 14 maart 2019 aan de Universiteit van Groningen cum laude op het proefschrift: ‘Bestuurdersaansprakelijkheid uit onrechtmatige daad. Civielrechtelijke en strafrechtelijke normen voor bestuurders van noodlijdende ondernemingen’.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Beschouwing over de wettelijke grondslag voor oplegging van de bijkomende straf van ontzetting van rechten

Gerechtshof Amsterdam 5 april 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:1182

De verdachte heeft deel uitgemaakt van een criminele organisatie, die zich gedurende een periode van enkele jaren heeft bezig gehouden met het stelselmatig plegen van flessentrekkerij in georganiseerd verband. De verdachte en zijn mededaders gebruikten hiervoor speciaal daartoe opgerichte ondernemingen. In een enkel geval werd gebruikgemaakt van een al langer bestaand bedrijf met een goede reputatie.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Hoe achtergehouden informatie door feitelijk leidinggevers Imtech mede noodlottig werd

Op 13 augustus 2015 werd het aan de beurs te Amsterdam genoteerde bedrijf Koninklijke Imtech N.V. (verder: Imtech), lange tijd geliefd bij beleggers, failliet verklaard. Het bedrijf verleende technische diensten en had op dat moment ongeveer 22.000 werknemers wereldwijd in dienst. Daarmee werd het toen een van de grootste faillissementen in het Nederlandse bedrijfsleven van de laatste twintig jaar. Banken (waaronder ABN AMRO) weigerden nog langer het bedrijf financieel te ondersteunen teneinde het bedrijf uit het dal te loodsen waarin het bedrijf was terechtgekomen door en na het debacle van een in Polen gepland themapark.

Read More
Print Friendly and PDF ^