Artikel: AFM-verkenning “Kwetsbaarheden in de structuur van de accountancysector”

Op 21 november 2018 publiceerde de AFM een rapport naar aanleiding van een door haar uitgevoerd verkennend onderzoek naar de “kwetsbaarheden” in de structuur van de accountancysector. Diezelfde dag kondigde de Minister van Financiën aan, mede in het licht van de bevindingen van de AFM, dat een onafhankelijke “Commissie toekomst accountancysector” zal worden ingesteld.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Omstandigheid dat Belastingdienst een fiscale verzuimboete heeft aangekondigd, kan niet tot het gerechtvaardigd vertrouwen leiden dat strafvervolging zal uitblijven

Rechtbank Rotterdam 27 maart 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:2074

De verdediging heeft de niet-ontvankelijkheid van het OM bepleit wegens schending van het vertrouwensbeginsel. De Belastingdienst heeft aangekondigd dat er aan naam medeverdachte rechtspersoon 1 een naheffingsaanslag en verzuimboete zou worden opgelegd. Aan deze toezegging mocht de verdachte het gerechtvaardigd vertrouwen ontlenen dat hij niet strafrechtelijk zou worden vervolgd, omdat het opleggen van een vergrijpboete daaraan in de weg staat.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Rechtstreekse schade & tevergeefs gemaakte kosten

Parket bij de Hoge Raad 12 maart 2019, ECLI:NL:PHR:2019:232

Conclusie AG over de vraag of na diefstal van de buitenboordmotor van een zeilboot het (betaalde) liggeld van die zeilboot naar civielrechtelijke maatstaven kan gelden als rechtstreekse schade in de zin van art. 51f lid 1 Sv en over het leerstuk van 'tevergeefs gemaakte kosten'.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Doen van onjuiste aangifte omzetbelasting: geen vormverzuimen in de opsporingsfase die zouden moeten leiden tot niet-ontvankelijkheid

Rechtbank Rotterdam 27 februari 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:2075

Verdachte rechtspersoon heeft gedurende een periode van vier jaar belastingfraude gepleegd. Zij heeft meermalen onjuiste aangiften voor de omzetbelasting ingediend bij de belastingdienst, waardoor te weinig omzetbelasting geheven werd door de fiscus.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Geslaagd beroep op gelijkheidsbeginsel bij handhavend optreden

Een beroep op het gelijkheidsbeginsel in een juridische procedure slaagt nagenoeg nooit. Vaak zijn er kleine nuances te vinden, die maken dat gevallen door een rechter niet als gelijk worden gezien. Des te interessanter is dan ook de uitspraak van de Afdeling van 6 maart 2019 waarin dit beroep wel slaagt.

Read More
Print Friendly and PDF ^