5 jaar gevangenisstraf geëist voor "financieel vampirisme"

Het Openbaar Ministerie heeft op 16 september voor de rechtbank in Zwolle 5 jaar gevangenisstraf geëist tegen een 67-jarige (voormalig) bestuurder van een melkpoederfabriek uit Kampen. Het OM verwijt de verdachte onder andere faillissementsfraude en valsheid in geschrift. ‘Financieel vampirisme’ noemt de officier van justitie het tijdens de zitting.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Geldt uitgangspunt dat zaak binnen zestien maanden moet zijn afgedaan in geval van voorlopig gehechte ook voor ontnemingszaken?

Hoge Raad 9 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:559

De stellers van het middel stellen zich in de toelichting daarop op het standpunt dat het hof ten onrechte heeft overwogen dat het uitgangspunt van een eindvonnis binnen zestien maanden, zoals dat in strafzaken geldt voor verdachten die in verband met de bewezen verklaarde feiten in voorlopige hechtenis verkeren, niet van overeenkomstige toepassing is in ontnemingszaken. Daartoe verwijzen de stellers van het middel naar het arrest van de Hoge Raad van 17 juni 2008, ECLI:NL:HR:BD2578, NJ 2008, 358, dat volgens hen ook geldt voor ontnemingszaken.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Nederlandse banken bundelen krachten tegen witwassen

In de strijd tegen het witwassen hebben vijf Nederlandse banken (ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank) een belangrijke stap gezet om samen te werken. De ambitie is om een organisatie op te richten die betalingstransacties gaat monitoren: Transactie Monitoring Nederland (TMNL). De banken gaan het komende half jaar in het verband van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) onderzoeken of dat haalbaar is en hoe de technische en juridische uitdagingen met succes kunnen worden aangegaan. Andere banken kunnen zich later bij dit initiatief aansluiten.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Voor benadelingsbedrag kan rekening worden gehouden met soortgelijke gepleegde feiten ook al zijn deze niet ten laste gelegd

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31 juli 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:7312

De strafoplegging kan daarom mede steunen op de uitkomst van het in het voorbereidend onderzoek aangetroffen materiaal - in dit geval verklaringen en door verdachte ingediende valse belastingaangiften van cliënten van verdachte -, hoewel in verband met de praktische werkbaarheid en doelmatigheid van het strafproces slechts een deel daarvan ten laste is gelegd. Bij de berekening en vaststelling van het benadelingsbedrag kan aldus ook rekening gehouden worden met soortgelijke niet ten laste gelegde feiten.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Enkele kanttekeningen bij het wetsvoorstel meldingsplicht grensoverschrijdende constructies

In deze bijdrage neemt de auteur het wetsvoorstel ter implementatie van de EU-richtlijn inzake de meldingsplicht van grensoverschrijdende constructies onder de loep. Hij analyseert de aanknopingspunten voor het melden, de dreigende meldingslekken en de main benefit test.

Read More
Print Friendly and PDF ^