Internationale handelssancties: wat te doen?

De meest voorkomende en bekende handelssancties zijn: het wapenembargo; import- of exportrestricties op bepaalde producten en goederen (waaronder zogenoemde dual use goederen); allerlei financiële beperkingen variërend van bevriezingsmaatregelen en investeringsverboden tot beperkingen van deelname aan de kapitaalmarkt door financiële instellingen en ten slotte inreis- en visumbeperkingen voor bepaalde personen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling aannemingsbedrijf na vervalsen van metingen na uitbaggeren

Rechtbank Overijssel 10 mei 2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:1609

Een directeur van een aannemingsbedrijf is veroordeeld tot 180 uur taakstraf voor het vervalsen van metingen na het uitbaggeren van een vaart in Friesland. In de vervalste metingen, die als verantwoording werden gebruikt naar de opdrachtgever (provincie Friesland), was de vaart op de goede diepte uitgebaggerd, in het echt niet.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Cyberaanvallen: Raad kan vanaf nu sancties opleggen

De Raad van de Europese Unie heeft op 17 mei 2019 een kader opgezet om gerichte beperkende maatregelen op te leggen als afschrikking tegen en in reactie op cyberaanvallen die een externe bedreigingvoor de EU of haar lidstatenvormen, inclusief cyberaanvallen tegen derde staten of internationale organisaties, indien dat nodig wordt geacht om de doelstellingen van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) te verwezenlijken.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Uitzonderingen op de ongebondenheid van de straf- en belastingrechter

De strafrechter en de belastingrechter oordelen onafhankelijk van elkaar over de aan hen voorgelegde bewijsmiddelen, zelfs als de vast te stellen feiten sterk op elkaar lijken. Die ongebondenheid is mede zichtbaar in de functionele bevoegdheidsverdeling tussen de straf- en belastingrechter. In uitzonderlijke situaties kan er aanleiding bestaan om af te wijken van voornoemde hoofdregel. In dit artikel bespreken we uitzonderingen 1) als gevolg van de onschuldpresumptie en 2) bij onverbindendverklaring van een algemene maatregel van bestuur door de belastingrechter.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM eist in hoger beroep werkstraf voor dood Rotterdamse huurder

Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden en een werkstraf van 240 uur geëist tegen 43-jarige man. Hem wordt als verhuurder van een huis in Rotterdam verweten dat door een niet correct werkende geiser een 34-jarige vrouw door een koolmonoxidevergiftiging om het leven is gekomen.

Read More
Print Friendly and PDF ^