Directeur fruitbedrijf aangehouden voor witwassen

In een onderzoek naar onverklaarbaar bezit hebben rechercheurs van de Landelijke Eenheid van de politie dinsdag de directeur van een fruitoverslagbedrijf aangehouden. In zijn woning en in twee bedrijfspanden zijn doorzoekingen geweest. Bij de doorzoekingen zijn auto’s en geld in beslag genomen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Profijtontneming & Oud recht

Gerechtshof Amsterdam 22 maart 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:967

In de onderhavige zaak is geen strafrechtelijk financieel onderzoek ingesteld. Dit brengt met zich dat ontneming in deze zaak slechts mogelijk is op de grondslag van het bepaalde in artikel 36e, tweede lid (oud), Sr, dat wil zeggen: ten aanzien van voordeel verkregen door middel van of uit de baten van de in de hoofdzaak bewezen verklaarde feiten, soortgelijke feiten of feiten waarvoor een geldboete van de vijfde categorie kan worden opgelegd, indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat zij door de veroordeelde zijn begaan.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Overtreding Wet milieubeheer; verwerping verweer dat geen sprake is geweest van inzamelen

Gerechtshof Amsterdam 28 november 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:4941

De verdachte heeft zich in een periode van drie maanden tweemaal schuldig gemaakt aan overtreding van milieuwetgeving, door oud ijzer en andere afvalstoffen in te zamelen zonder vermelding op een lijst van erkende inzamelaars.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: De patiënt en de tuchtprocedure

De burger als onbezoldigd rijksverklikker: zo typeerde Verheij in 1992 de positie van de burger in het bestuursrecht. Het is een typering die ook past bij de positie die de particuliere klager van oudsher bekleedt in de tuchtprocedure op grond van de Wet op de Beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). De klager wordt dan ook traditioneel de ‘aangever van de zaak genoemd’.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling wegens valsheid en diefstal: Overwegingen over kwalificatie-uitsluitingsgrond

Rechtbank Noord-Holland 4 juni 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:4743

Verdachte heeft substantiële geldbedragen weggenomen van haar schoonmoeder door bedragen over te boeken van haar vermogensrekening naar haar betaalrekeningen en vervolgens te pinnen met haar pinpassen. Ook heeft zij gepind van de creditcardrekening van aangeefster.

Read More
Print Friendly and PDF ^