Seminar Cryptovaluta & Strafrechtelijke Implicaties | Vrijdag 18 mei 2018 (Amsterdam)

Tijdens dit seminar zullen de sprekers aan de hand van praktijkvoorbeelden en recente jurisprudentie inzicht bieden in de wondere wereld van cryptovaluta en de strafrechtelijke implicaties ervan bespreken. Aan bod komen onder meer de werking van cryptovaluta, de fiscale en juridische kwalificatie en de recente bestrijding van crimineel gebruik van cryptovaluta waaronder bitcoins, bitcoinminers, bitcoincashers en bitcoinmixers.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Uitbreiding Wet Bibob

Op 12 april jl. is een voorstel voor wijziging van de Wet Bibob in consultatie gegaan. De Wet Bibob biedt een bestuurlijk instrument om overheden te ondersteunen bij het voorkomen van het ongewild faciliteren van criminele activiteiten. Het onderhavige voorstel verruimt de toepassingsmogelijkheden daarvan.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Staat van arbeidsveiligheid: Werknemers werken vaak ongezond en onveilig

Op dinsdag 17 april publiceerde de Inspectie SZW de Staat van arbeidsveiligheid. De realiteit achter de cijfers over arbeidsongevallen en beroepsziekten. Jaarlijks overlijden er tussen 50 en 70 werknemers als gevolg van een ongeval op het werk. In 2017 stijgt het aantal ongevalsonderzoeken door de Inspectie SZW met 7 procent naar ruim 2.500. In 2016 overlijden meer dan 4.000 werknemers als gevolg van een beroepsziekte. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Geldboete en voorwaardelijk beroepsverbod geëist tegen kapitein en stuurman wegens aanvaring boorplatform

Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank van Amsterdam een geldboete en een voorwaardelijk beroepsverbod geëist tegen een kapitein en een 1e stuurman van het 100 meter lange tankschip Else Essberger dat op 31 december 2017 met 12 knopen snelheid tegen het boorplatform Halfweg voer.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Subsidiariteit, proportionaliteit en doelbinding als algemene beginselen: codificatie graag, maar meer volledig

De strafrechter dient de beginselen te handhaven en uit te leggen ter bevordering van een soepel functioneren van het wetboek ter verwezenlijking van zowel de instrumentele als rechtsbeschermende doeleinden ervan. Dat geldt voor alle fases van de strafprocedure. Het grootste bezwaar tegen de voorgestelde codificatie is dat deze alleen de opsporing betreft.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Veroordelingen voor witwassen en heling in Wormerveers garagebedrijf

De Rechtbank Noord-Holland heeft een garagehouder, diens broer en een in dienst zijnde monteur tot gevangenisstraffen veroordeeld wegens het medeplegen van witwassen van een zeer groot geldbedrag en het medeplegen van heling en daarvan een gewoonte maken van een auto en auto-onderdelen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

OLAF opent onderzoek naar fraude met EU subsidies in Slowakije

OLAF heeft een onderzoek geopend naar de mogelijke fraude met EU-subsidies in Slowakije. De zaak wordt onderzocht naar aanleiding van de informatie die journalist Ján Kuciak had verzameld. Kuciak werd aan het begin van dit jaar samen met zijn verloofde vermoord.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Kamer voor deelname aan Europees Openbaar Ministerie

Dinsdag 17 april is het debat over de voorgenomen deelname aan een Europees Openbaar Ministerie (EOM) in de Eerste Kamer heropend. De derde termijn vond plaats op verzoek van senator Duthler. Op 3 april debattteerde de Eerste Kamer ook al met minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid over dit onderwerp.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

FIOD start onderzoek naar Nederlanders met verborgen vermogen in het Caraïbisch gebied

De FIOD is een strafrechtelijk onderzoek gestart om te achterhalen of de Nederlanders opzettelijk vermogen buiten het zicht van de Belastingdienst hebben gehouden. Op 19 april zijn FIOD-rechercheurs gestart met een bezoek aan een aantal verdachten en getuigen. Na de verhoren zal beoordeeld worden of meer acties noodzakelijk zijn.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Samenloop tussen strafrecht en punitief bestuursrecht - Zoeken naar evenredige bestraffing

De strafrechter en de bestuursrechter lijken op zichzelf voldoende gereedschap in handen te hebben als het gaat om het verdisconteren van ‘elkaars’ sancties bij de uiteindelijke strafoplegging. Wel geldt dat in beide kolommen vervolgens ook voldoende bereidheid dient te bestaan voor dit verdisconteren, welke bereidheid vanzelfsprekend kennis van hetgeen zich binnen de andere kolom afspeelt, veronderstelt. De tijd is echt voorbij dat de rechter zich kan permitteren zijn beslissing enkel te nemen op basis van hetgeen binnen zijn eigen procedure ‘aan de orde is’.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF