Claimstichting in civiele zaak Trafigura niet-ontvankelijk

Gerechtshof Amsterdam 16 oktober 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:3707 (Civiel recht)

Een stichting die vorderingen heeft ingesteld tegen Trafigura, is niet-ontvankelijk verklaard in haar hoger beroep. Dit heeft het gerechtshof Amsterdam beslist. Eerder werd de stichting door de rechtbank Amsterdam al niet-ontvankelijk verklaard, zij het om andere redenen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Gevangenisstraf voor grootschalige beleggingsfraude. Verweren o.a. over informatie-uitwisseling tussen de Belastingdienst, FIOD en AFM.

Rechtbank Amsterdam 12 oktober 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:7255

Het onderzoek in deze strafzaak richt zich op fraude rondom investeringsproducten van medeverdachte 1. Vanaf begin 2007 bood medeverdachte 1 investeringsproducten aan met betrekking tot life settlements (door de verzekerde verkochte aanspraken op Amerikaanse levensverzekeringen). Een participant ontving in ruil voor zijn inleg een recht op een deel van de uitkering van de levensverzekering van een derde, waarin hij samen met anderen investeerde.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Gevangenisstraffen tot 24 maanden geëist voor kinderopvangtoeslagfraude door Amsterdams kinderdagverblijf

Het Functioneel Parket heeft in de rechtbank in Amsterdam gevangenisstraffen tot 24 maanden geëist tegen drie verdachten van fraude met kinderopvangtoeslag. Uit onderzoek van de FIOD blijkt dat de verdachten vermoedelijk over meerdere jaren voor 690.000 euro onterecht kinderopvangtoeslag hebben ontvangen en witgewassen. Pas nadat de Belastingdienst ingreep en ouders aangifte gingen doen zouden ze daarmee zijn gestopt.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Column: Powerplay vs. magistratelijkheid, ja ook bij de opsporing

Door Lauren Dallau, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Het jaar 2015 was het jaar van het verschoningsrecht. Er verschenen diverse uitspraken van de Hoge Raad met betrekking tot deze kwestie en advocatuur en Openbaar Ministerie stonden lijnrecht tegenover elkaar. In de rechtszaal is dit regelmatig nog steeds zo, maar hoe gaat het eigenlijk tijdens het opsporingsonderzoek?

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Strafvervolging van belastingdelicten in de Caribische delen van het Koninkrijk

In Nederland worden sinds jaar en dag onvoorwaardelijke gevangenisstraffen opgelegd voor ‘zuivere’ belastingdelicten. Dit is anders in de Caribische delen van het Koninkrijk. Op 22 februari 2018, 17 april 2018 en 27 juni 2018 heeft het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten (hierna: het Gerecht) een aantal interessante vonnissen gewezen. Waar het in Sint Maarten in 2015 en in Curaçao in 2016 en in 2017 nog ging om de strafvervolging van commune delicten én belastingdelicten, gaat het in deze strafzaken op Sint Maarten uitsluitend om de vervolging van belastingdelicten (zonder combinatie met een commuun delict).

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Bestuursrechtelijke criminologie: relevant voor het bijzondere strafrecht?

Op 26 april 2018 verscheen het ‘Nader Rapport bestuurlijke boetestelsels’ van het kabinet. Dit rapport is de langverwachte reactie op het ongevraagde advies inzake sanctiestelsels van de Afdeling advisering van de Raad van State. Uit het nadere rapport van het kabinet blijkt enerzijds dat de boetehoogtes – bestuurlijke boete en geldboete – dienen te worden geharmoniseerd en anderzijds dat het kabinet er niet in is geslaagd om een eenduidig criterium aan te wijzen in de keuze tussen bestuursrecht en strafrecht.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Vacature Van Iersel Luchtman Advocaten (’s-Hertogenbosch): Ervaren medewerker economisch strafrecht met affiniteit met het omgevingsrecht

Je bent ambitieus met passie voor het economisch strafrecht, met een focus op het milieustrafrecht. Daarnaast heb je affiniteit met het omgevingsrecht en is adviseren en procederen in het bestuursrecht je niet vreemd. Je bent een teamspeler maar weet ook zelfstandig van wanten. Jouw cliënten zijn met name ondernemers uit het grotere MKB.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Kroniek ondernemingsstrafrecht

De veelzijdigheid aan strafrechtsgebieden die het ondernemingsstrafrecht kleurt dwingt bij het aanbieden van de kroniek over de eerste helft van 2018 tot keuzen. Die betreffen de rechtsgebieden waarvan hierna verslag wordt gedaan met de meest relevante ontwikkelingen op het gebied van rechtspraak, wet- en regelgeving.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Conclusie AG over afwijzing voorwaardelijk verzoek tot het horen van belastende getuigen & Toepassing criteria HR

Parket bij de Hoge Raad 2 oktober 2018, ECLI:NL:PHR:2018:1081
Het tweede middel klaagt erover dat het hof ten onrechte en in strijd met art. 6 EVRM het verzoek tot het horen van een negental getuigen heeft afgewezen, althans deze afwijzing onvoldoende heeft gemotiveerd.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Veroordeling maken van valse facturen, waardoor het leek dat mediabedrijf meer omzet genereerde, waardoor het bedrijf een hogere prijs voor de aandelen kon krijgen bij overname

Rechtbank Overijssel 2 oktober 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:3585

Een 65-jarige man uit Enschede is veroordeeld tot een taakstraf van 150 uur voor fraude met de boekhouding. Door het maken van valse facturen leek het dat zijn mediabedrijf meer omzet genereerde, waardoor het bedrijf een hogere prijs voor de aandelen kon krijgen bij een overname.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF