Nationale ombudsman wil in vervolgonderzoek nagaan in hoeverre de Belastingdienst en uitvoeringsinstanties UWV, SVB, CAK, CJIB & DUO spelregels voor behoorlijke invordering toepassen

De Nationale ombudsman gaat onderzoek doen naar de manier waarop overheidsinstanties schulden innen bij burgers. Het onderzoek is een vervolg op het rapport In het krijt bij de overheid uit 2013. Hierin formuleerde de ombudsman spelregels voor overheidsinstanties die als schuldeiser optreden.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Drietal krijgt gevangenisstraffen voor oplichtingspraktijken vastgoed Polen

Rechtbank Gelderland 18 september 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:4013

De rechtbank veroordeelt een 52-jarige Zelhemmer, een 62-jarige man uit Wezep en een 56-jarige man uit Dwingeloo tot deels voorwaardelijke gevangenisstraffen. De mannen waren betrokken bij JKE Vastgoed BV en maakten door middel van oplichtingspraktijken geld afhandig van nietsvermoedende slachtoffers. De mannen uit Zelhem en Dwingeloo krijgen een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 9 voorwaardelijk. De man uit Wezep krijgt een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Conclusie AG over het plaatsen van een peilbaken op een auto in samenhang met de vraag of sprake is van stelselmatige observatie

Parket bij de Hoge Raad 18 september 2018, ECLI:NL:PHR:2018:999

Blijkens de toelichting, richt het middel zijn pijlen vooral op het oordeel van het hof dat geen sprake is van een stelselmatige observatie en dat het met toestemming van de officier van justitie plaatsen van een peilbaken op de auto slechts een lichte inbreuk op de levenssfeer heeft gemaakt en daarvoor de algemene taakomschrijving zoals neergelegd in art. 3 van de Politiewet 2012 voldoende legitimatie biedt.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Meerjarenplan ILT: toezicht op risicovolle bedrijven

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zet de komende jaren steviger in op het toezicht op risicovolle bedrijven, legionella, taxi en spoor. Deze prioriteiten worden toegevoegd aan het huidige toezichtsprogramma van grootste risico’s van de inspectie. Zo wil de inspectie haar capaciteit specifiek inzetten daar waar het meeste risico of schade kan ontstaan voor de samenleving. Volgend jaar komt er een nieuwe webportal “Mijn ILT” om het bedrijven gemakkelijker te maken een vergunning aan te vragen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Wetgevingsprogramma 2019

Elf maanden na het aantreden van het kabinet Rutte III is veel wetgeving op het terrein van Justitie en Veiligheid uit het Regeerakkoord op de rails gezet. Wetsvoorstellen worden voorbereid of zijn in consultatie gegaan. Een aantal ligt voor advies bij de Raad van State en wordt nog dit jaar ingediend. Hieronder een overzicht van wetsvoorstellen uit het wetgevingsprogramma uit het Regeerakkoord met bijbehorende wetgeving die relevant zijn voor het bijzondere strafrecht.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Beklag art. 12 Sv ivm niet vervolgen bedrijfsarts afgewezen: sanctionering Regionaal Tuchtcollege van de Gezondheidszorg brengt niet mee dat strafrechtelijk verwijtbaar is gehandeld

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 23 januari 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:3728

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Voorwaarden voor online gokken in consultatie

Op 11 september is het ontwerp Besluit kansspelen op afstand in consultatie gegaan. Onder strikte voorwaarden kunnen straks aanbieders van online kansspelen een Nederlandse vergunning aanvragen. Het besluit dat invulling geeft aan deze voorwaarden is woensdag in consultatie gegaan.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Toezichtheffingen DNB voor betaalinstellingen houden stand

College van Beroep voor het bedrijfsleven 18 september 2018, ECLI:NL:CBB:2018:475

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft terecht heffingen opgelegd aan een aantal Nederlandse betaalinstellingen voor de toezichtkosten over het jaar 2015. Buitenlandse betaalinstellingen die in Nederland actief zijn op een Europees paspoort (EP-houders) hoeven niet mee te betalen aan deze toezichtkosten. Dat is de uitkomst van de hoger beroepen van DNB en de betaalinstellingen, waarover het College van Beroep voor het bedrijfsleven(CBb) vandaag uitspraak deed. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Fraudeopsporing bespaart verzekeraars 101 miljoen euro

Verzekeraars hebben vorig jaar 101 miljoen euro bespaard door het opsporen van fraudeplegers. Dat meldt het Verbond van Verzekeraars. Daarmee is het de hoogste besparing door fraudeaanpak in de afgelopen vijf jaar. In totaal liepen vorig jaar iets meer dan 11.500 fraudeurs tegen de lamp, zo’n 15 procent meer dan in 2016 toen nog 10.001 fraudeplegers opgespoord werden.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Aanpak ondermijning krijgt stevige nieuwe impuls

De productie van en handel in drugs, mensenhandel, witwassen, financieel-economische criminaliteit. Vormen van zware, georganiseerde criminaliteit, die een ontwrichtende en ondermijnende werking hebben op de samenleving. De aanpak van ondermijning krijgt de komende jaren een stevige nieuwe impuls. Met een brede coalitie van partijen, binnen én buiten de overheid, gaat JenV deze vormen van criminaliteit in 2019 en volgende jaren intensief aanpakken, aan de hand van de Toekomstagenda Ondermijning.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF