Artikel: International Corporate Prosecutions

One of the most remarkable stories in criminal law is the recent rise of corporate prosecutions across the world. In the past, even in countries that permitted corporations to be prosecuted for crimes, such prosecutions were not a common practice and any fines were minimal. In the past fifteen years, though, in the United States, many of the largest corporate prosecutions in the world have been brought, often involving international crimes by multinational companies. Billion dollar corporate penalties are now a regular occurrence. Multinational prosecutions have also involved cooperation by prosecutors across countries and parallel prosecutions of the same corporation for crimes committed in different countries.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Veroordeling wegens overtreding van enkele bepalingen van de Flora- en faunawet. Vrijspraak deelname aan criminele organisatie. Toepassing gunstigere bepalingen Wet Natuurbescherming.

Rechtbank Amsterdam 17 mei 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:3386

Verdachte heeft twee wilde zwijnen geslacht, waarvan hij wist dat de herkomst niet legaal was. De rechtbank dient de vraag te beantwoorden of verdachte heeft deelgenomen aan een criminele organisatie. De officier van justitie heeft aangevoerd dat dit wel het geval is, maar de raadsman stelt dat niet aan de juridische vereisten van een criminele organisatie wordt voldaan en verdachte al helemaal niet als deelnemer kan worden gekwalificeerd.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Bezwaar na weigering afschrift processtukken (voorafgaand aan eerste verhoor verdachte)

Rechtbank Den Haag 10 april 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:5861

Deze zaak betreft een beschikking op een bezwaarschrift ex art. 30 lid 4 Sv. De raadsman heeft de officier van justitie verzocht om een afschrift van de processtukken. De officier van justitie heeft aangegeven hiertoe pas over te gaan na het eerste verhoor van de verdachte. Naar aanleiding hiervan heeft de raadsman een bezwaarschrift ingediend bij de rechter-commissaris.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Conclusie AG Wattel over verenigbaarheid van de bestuurlijke beboeting bij overtreding van art. 7 en 14 Meststoffenwet met het EU-Handvest en EVRM

College van Beroep voor het bedrijfsleven 22 mei 2018, ECLI:NL:CBB:2018:187

Raadsheer advocaat-generaal Wattel heeft een conclusie genomen in drie bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) aanhangige hoger beroepszaken. De president van het CBb had hem gevraagd een conclusie te nemen in drie zaken waarin boetes zijn opgelegd wegens overtreding van de Meststoffenwet. In deze drie zaken zijn vragen gerezen over de verenigbaarheid van de bestuurlijke beboeting bij overtreding van de art. 7 en 14 van de Meststoffenwet (Msw) met het Handvest van de grondrechten van de EU (EU-Handvest) en het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM).

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Witwassen: Omzetting gelden afkomstig uit enig misdrijf in vakantiereizen. Overwegingen mbt economische eenheid & medeplegen & wetenschap

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 17 mei 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:2185

Verdachte wordt verdacht van het medeplegen van gewoontewitwassen. De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat verdachte van de gehele tenlastelegging dient te worden vrijgesproken. Volgens de verdediging heeft verdachte gedurende haar relatie met partner langdurig van hem apart gewoond en haar eigen financiën gevoerd met financiële ondersteuning van haar ouders. Verdachte hoefde niet haar handje op te houden bij partner, aldus de verdediging.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Het tuchtrecht in de gezondheidszorg: wegen de voordelen tegen de nadelen op?

In dit artikel wordt verslag gedaan van een onderzoek waarin dieper is ingegaan op de effecten van het tuchtrecht in de gezondheidszorg op de betrokken zorgverleners en naar het belang dat burgers hechten aan het openbaar maken van de opgelegde maatregel. Dit onderzoek roept de vraag op of de vermeende voordelen van het tuchtrecht wel opwegen tegen de nadelen en hoe die balans gunstig kan worden beïnvloed.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Man uit Vught accepteert transactie OM

Een 50-jarige man uit Vught heeft een door het Openbaar Ministerie aangeboden transactie van 185.000 euro geaccepteerd. Het OM verwijt de man witwassen en valsheid in geschrifte. De man werd in juni 2013 aangehouden in Nijmegen met een groot geldbedrag op zak.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Uitspraak hoger beroep ongeval monstertruck Haaksbergen

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23 mei 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:4674 en ECLI:NL:GHARL:2018:4675

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft de 53-jarige bestuurder van de monstertruck die tijdens een evenement in Haaksbergen op het publiek inreed veroordeeld tot vijftien maanden gevangenisstraf. Ook mag hij vijf jaar lang niet als stuntman werken. De stichting die het evenement organiseerde is veroordeeld tot een voorwaardelijke geldboete van 25.000 euro.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

EU beschermt bedrijven tegen sancties VS

De EU gaat vanaf vrijdag een nooit eerder gebruikte verordening inzetten om Europese bedrijven die zowel in Iran als in de VS actief zijn te beschermen tegen Amerikaanse sancties. ,,We moeten nu handelen en dat zullen we ook doen'', zei Europees Commissievoorzitter Juncker nadat hij op een top in het Bulgaarse Sofia groen licht had gekregen van de regeringsleiders.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Bewezenverklaring valsheid in geschrift, geen AVAS

Rechtbank Rotterdam 28 februari 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:3863

De verdachte heeft namens iemand anders een volmacht ondertekend waardoor in strijd met de waarheid de indruk werd gewekt dat die ander akkoord was gegaan met de vestiging van een recht van opstal met de bijbehorende voorwaarden van een waterbedrijf.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF