Nuancering beoordelingskader getuigenverzoeken door rechter-commissaris

Rechtbank Gelderland 14 juni 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:3230

Aan de orde is het bezwaar dat door drie verdachten is gemaakt tegen de beschikking van de rechter-commissaris voor zover daarbij hun getuigenverzoeken zijn afgewezen. Net als de rechter-commissaris, zal de raadkamer ter waarborging van de onderlinge samenhang, de bezwaarschriften in één beschikking behandelen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Werkzaamheden gericht op wijziging sepotcode (na einde zaak) voor vergoeding ex art. 591a Sv vatbaar

Gerechtshof Amsterdam 12 mei 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:1794

Bij beschikking van de rechtbank is het verzoek van appellante tot het vergoeden van kosten voor rechtsbijstand in verband met haar strafrechtelijke vervolging afgewezen op de grond dat, (kort gezegd) deze kosten zijn gemaakt in de procedure tot wijziging van de sepotcode, welke niet onder de reikwijdte van artikel 591a Sv vallen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Modernisering Strafvordering: Adviezen formele consultatie boeken 1 en 2 bijna terug

Begin februari van dit jaar gingen de boeken 1 (algemene bepalingen) en 2 (het opsporingsonderzoek) in formele consultatie. De adviespartners hebben 5 maanden de tijd gekregen om een advies uit te brengen. De eerste twee adviezen zijn binnen, de overige adviezen worden voor 1 juli verwacht.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Fair play in het fiscale strafrecht

In dit artikel staat het informeel verschoningsrecht centraal. Dit buitenwettelijke verschoningsrecht, door de Hoge Raad gedefinieerd als het fair play-beginsel vindt zijn oorsprong in het fiscale recht. Een korte introductie zal worden gegeven over de verregaande controlebevoegdheden van de Belastingdienst alsook over wettelijk fiscale verplichtingen van een belastingplichtige en de samenwerking ter voldoening daaraan met een belastingadviseur.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Veroordeling wegens uitkeringsfraude door niet opgeven pokerinkomsten

Gerechtshof Amsterdam 24 mei 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:2149

De verdachte heeft jarenlang nagelaten aan de Sociale Dienst dan wel de DWI te melden dat hij – naast zijn uitkering – inkomsten ontving voor werkzaamheden die bestonden uit pokeren. Hierdoor is de overheid benadeeld voor een bedrag van € 55.536,93.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Vacature Advocaat-medewerk(st)er herstructurering, litigation en civiele fraudeaanpak

Wegens de sterk groeiende praktijk is Recoup advocaten op zoek naar een ambitieuze en talentvolle advocaat-medewerk(st)er, bij voorkeur woonachtig in omgeving Utrecht.Recoup advocaten is een nichekantoor gevestigd in het centrum van Utrecht gespecialiseerd in herstructurering, litigation en civiele fraudeaanpak.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Advocaat + misbruik + fiscaal verschoningsrecht = som van misverstanden

De beleidsvoornemens vervat in de brief van staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes (17 januari 2017, kenmerk 2017-0000009661) voor zover gericht op het ‘wettelijk fiscale verschoningsrecht’ van advocaten geven toezichthouders op advocaten aanleiding om hardnekkige misverstanden over het verschoningsrecht voor advocaten onder de loep te nemen en het toezicht op advocaten en de rol van de deken bij een beroep op verschoningsrecht te belichten, indien degene die met een beroep op verschoningsrecht wordt geconfronteerd daar om vraagt.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Modernisering Strafvordering: Boeken 3, 4, 5 en 6 in preconsultatie

De boeken 3 (vervolging), 4 (berechting), 5 (rechtsmiddelen) en 6 (bijzondere regels van strafvordering) zijn in preconsultatie.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Aanpak 'foute' belastingadviseur heeft haast

EU-commissaris Pierre Moscovici(Belastingen) roept de lidstaten op snel in te stemmen met zijn voorstel om belastingontwijking via belastingadviseurs en andere tussenpersonen aan te pakken. Consulenten, bankiers, accountants en advocaten die fiscale constructies via het buitenland voor hun klanten opzetten om minder belasting te hoeven afdragen, worden in het voorstel verplicht die te melden bij hun nationale belastingdienst. Ook dringt hij aan op ,,forse sancties” tegen personen die dit weigeren.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Voorwaardelijke celstraf en taakstraf voor verduistering kerkgelden

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 22 juni 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:2804

Een 78-jarige man uit Roermond is in hoger beroep veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden en 200 uur taakstrafomdat hij als penningmeester driekwart miljoen euro aan kerkgelden heeft verduisterd. De rechtbank Limburg veroordeelde de man hiervoor eerder tot een gevangenisstraf van 21 maanden, waarvan 14 maanden voorwaardelijk.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF