Dagvaarding en transactie in onderzoek belastingfraude KPMG-pand

Het Openbaar Ministerie heeft besloten om vijf natuurlijke personen uit het onderzoek naar fraude bij de bouw van het nieuwe hoofdkantoor van KPMG, te dagvaarden. Het gaat om twee directieleden van KPMG II, een financieel leidinggevende van KPMG II, een indirect aandeelhouder van de vennootschap van de ondernemer die het pand zou ontwikkelen/realiseren en een notaris.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Raad voor de rechtspraak: balans Wetboek van Strafvordering moet goed zijn

De Raad voor de rechtspraak is van mening dat er belangrijke stappen zijn gezet in de richting vaneen modern Wetboek van Strafvordering.  Wel waarschuwt de Raad ervoor niet te veel tot in detail te willen regelen. Ook dreigen goed functionerende juridische kaders te worden vervangen door nieuwe regelingen waarvan het maar de vraag is of die beter zijn dan de huidige. Voorbeelden hiervan zijn de nieuwe regeling van de criteria voor de toepassing van bevoegdheden en de nieuwe vrijheidsbeperkende maatregel als alternatief voor de huidige schorsing van de voorlopige hechtenis.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Invallen bij 7 accountantskantoren in witwasonderzoek

De politie heeft op 11 augustus invallen gedaan in een witwasonderzoek. Op 9 plaatsen is een doorzoeking gedaan en bij 7 accountantskantoren is de boekhouding inbeslaggenomen. De politie en het landelijk parket startten een onderzoek naar een stratenmakersbedrijf in West Brabant. Het vermoeden bestaat dat crimineel geld in dit stratenmakersbedrijf wordt ingebracht, waarna het door middel van valse facturen wordt witgewassen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Vrijspraak van dood door schuld eigenaar appartement binnenstad Leeuwarden

Rechtbank Noord-Nederland 25 juli 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:2754

Op 19 oktober 2013 woedde een brand in enkele panden in de binnenstad van Leeuwarden. De panden waren gelegen naast het pand van verdachte. In het pand van de verdachte zelf is geen brand geweest. Wel is er veel rook in zijn pand gekomen. Het slachtoffer huurde een appartement van verdachte en hij was ten tijde van de brand in dit appartement. Door de grote hoeveelheid rook kon hij het pand niet verlaten. Hij is om het leven gekomen door verstikking ten gevolge van een koolstofmonoxidevergiftiging.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Wegenverkeerswet wordt aangepast: andere invulling van 'roekeloosheid'

De Wegenverkeerswet wordt aangepast. De term ‘roekeloosheid’, die in juridische zin iets anders betekent dan in het alledaagse spraakgebruik, zorgt in de praktijk voor te veel verwarring. De wetswijziging kondigde de minister van Veiligheid en Justitie aan naar aanleiding van het onderzoek Straftoemeting ernstige verkeersdelicten. Uit dit onderzoek blijkt dat over het geheel genomen de strafoplegging ‘adequaat’ is: naarmate de ernst van de verkeersfout en het letsel toenemen, wordt de straf die rechters opleggen hoger.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Twee aanhoudingen in fipronil-onderzoek

De inlichtingen en opsporingsdienst van de NVWA (NVWA-IOD) heeft op 10 augustus 2 verdachten aangehouden in het strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM) naar de fipronil-kwestie. Het gaat om de 2 bestuurders van het bedrijf dat het middel vermoedelijk heeft toegepast in pluimveebedrijven. De NVWA-IOD doorzocht in totaal 8 locaties in Nederland. Het is een gecoördineerde actie van de Nederlandse en Belgische opsporingsdiensten.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Dagvaarding en transacties in fraudeonderzoek met tuinders

Op 20 juli berichtte het OM dat in de zogenaamde “tuinderszaak” de hoofdverdachte zal worden gedagvaard, dat 16 tuindersbedrijven door het OM aangeboden transacties hebben geaccepteerd, dat 19 tuinders werkstraffen van 60-120 uur uit zullen voeren en dat het berekende fiscaal nadeel aan de belastingdienst zal worden terug betaald.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Douane EU onderschept 41 miljoen nepartikelen

De douane van de EU-lidstaten heeft vorig jaar 41 miljoen namaakartikelen in beslag genomen ter waarde van meer dan 670 miljoen euro. Zo'n 80 procent van de vervalste spullen die de douane-autoriteiten aan de buitengrenzen van de EU confisqueerden kwam uit China. Dat blijkt uit cijfers die de Europese Commissie donderdag heeft gepubliceerd.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Hoge Raad laat afwijzing verzoek tot horen verbalisanten in stand

Hoge Raad 4 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1220

De verdediging heeft bij appelschriftuur verzocht de verbalisanten 1 en 2 als getuige te horen. Het Hof heeft dit verzoek afgewezen nu "de verdediging door het niet nader kunnen ondervragen van beide verbalisanten, gelet op hetgeen daaraan ten grondslag is gelegd enerzijds, en de inhoud van het dossier en het hiervoor overwogene anderzijds, redelijkerwijs niet is geschaad in haar belang."

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Zomerstop BijzonderStrafrecht.nl

In verband met de vakantieperiode last BijzonderStrafrecht.nl een zomerstop in van zaterdag 15 juli t/m zondag 20 augustus 2017. Op maandag 21 augustus zullen weer nieuwsberichten op de website verschijnen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF