Geen strijd ne bis in idem-beginsel bij strafvervolging en schrapping uit accountantsregister

Rechtbank Rotterdam 27 februari 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:2072

De procedure bij de accountantskamer die heeft geleid tot schrapping uit het accountantsregister van de verdachte betreft een tuchtrechtelijke procedure met een daaruit voorvloeiende tuchtrechtelijke maatregel die beoogt de kwaliteit van de beroepsgroep te waarborgen. Dat is een ander beschermd belang dan de belangen waar het strafrecht op ziet.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Cursus Wet Bibob | Dinsdag 8 oktober 2019

Tijdens deze cursus staat de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) centraal. Allereerst wordt ingegaan op het toepassingsbereik, bevoegdheden, de informatiepositie van de overheid en haar verhouding tot de strafrechtelijke kolom. Vervolgens komt de inzet van de Wet Bibob door het Openbaar Ministerie aan bod. Afgesloten wordt met de verschillende fases in de bestuursrechtelijke procedure en tips en tricks voor wat betreft het voeren van een dergelijke procedure.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Speelhal en directeur veroordeeld na overlijden kleuter

Rechtbank Noord-Holland 19 maart 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:2262 en ECLI:NL:RBNHO:2019:2252

De rechtbank Noord-Holland heeft een speelhal in Grootebroek en de 52-jarige directeur van die speelhal veroordeeld omdat door hun schuld de 4-jarige Maurycy om het leven is gekomen. De rechtbank heeft de speelhal een geldboete opgelegd van 20.000 euro. De directeur is veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden. Een medewerker van de speelhal en een begeleidster van het kinderdagverblijf zijn vrijgesproken.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Vordering benadeelde partij ter zake van (onder meer) materiële schade wegens studievertraging als rechtstreeks gevolg van een zedenmisdrijf

Parket bij de Hoge Raad 12 maart 2019, ECLI:NL:PHR:2019:214

In zijn overweging heeft het hof geoordeeld dat de benadeelde partij heeft aangetoond dat zij ter zake van studievertraging en collegegeld materiële schade heeft geleden tot een bedrag van €21.376. Deze schade is naar het oordeel van het hof een rechtstreeks gevolg van het onder 2 en 3 subsidiair bewezenverklaarde.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Straf- en bestuursrechtelijke aansprakelijkheid van poortwachters

In dit artikel wordt ingegaan op de straf- en bestuursrechtelijke aansprakelijkheid van poortwachters. Eerst wordt toegelicht wat de strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhavingsmechanismen kunnen inhouden. Daarna worden ter illustratie enkele normen nader toegelicht die een (zekere) poortwachtersrol voor ondernemingen creëren, waarbij in het bijzonder wordt stilgestaan bij (internationale) handelssancties.

Read More
Print Friendly and PDF ^