Omvat “daadwerkelijke deelname” aan het politieverhoor inzage en/of afschrift van het complete strafdossier voorafgaand aan eerste inhoudelijke verhoren en beschikking over ontlastende informatie?

Parket bij de Hoge Raad 1 oktober 2019, ECLI:NL:PHR:2019:970

De verdediging heeft het verzoek tot het stellen van prejudiciële vragen op verschillende momenten tijdens het proces gedaan. In de kern komt dit verzoek erop neer dat het Hof van Justitie moet worden gevraagd naar de uitleg van “daadwerkelijke deelname” van de verdediging (en de verdachte) aan het politieverhoor. “Daadwerkelijke deelname” omvat volgens de verdediging inzage en/of afschrift van het complete strafdossier voorafgaand aan de eerste inhoudelijke verhoren bij de politie en de beschikking over voor de verdachte ontlastende informatie ten aanzien van de formele beschuldiging door de politie.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Verjaring vordering benadeelde partij staat niet in de weg aan bij veroordeling stellen van bijzondere voorwaarde van vergoeden van schade door verdachte

Hoge Raad 1 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1474

Het middel houdtin dat nu het hof de vorderingen van de benadeelde partijen wegens verjaring niet-ontvankelijk heeft verklaard, het niet de bijzondere voorwaarde had mogen stellen dat de verdachte de benadeelde partijen hun schade moet vergoeden. Volgens de steller van het middel is de beslissing van het hof rechtens onjuist dan wel is de strafoplegging op dit punt ontoereikend gemotiveerd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Wegwijs door het Caribisch fiscaal strafrecht

In de Cariben is het fiscale strafrecht volop in ontwikkeling. Zo zijn de bevoegdheidsverdeling tussen het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst en de inkeerregeling als vervolgingsuitsluitingsgrond onderwerpen die steeds meer aan bod komen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

FIOD onderzoekt miljoenen fraude met omzetbelasting

De FIOD heeft op 10 oktober in twee woningen in Rotterdam e.o. doorzocht. Een man van 35 jaar uit Rotterdam wordt verdacht van het opzettelijk doen van onjuiste aangifte omzetbelasting. Het gaat om een bedrag van 5,4 miljoen euro. Zijn woning is doorzocht en daarbij is fysieke en digitale administratie in beslaggenomen. In de woning van zijn 30-jarige vriendin is beslag gelegd op ongeveer 75.000 euro contant geld, dure merkkleding, schoenen, tassen en sieraden. Er is nog niemand aangehouden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

15 maanden gevangenisstraf geëist voor fraude met loonbelastingen

Het Openbaar Ministerie heeft op 10 oktober voor de Rechtbank in Zwolle een gevangenisstraf van 15 maanden geëist tegen een eigenaar van een stichting die verdacht wordt van fraude met aangiftebelastingen. Het OM verwijt de ondernemer gedurende meerdere jaren geen loonbelasting te hebben opgegeven of betaald aan de Belastingdienst.

Read More
Print Friendly and PDF ^