Is voortzetting beslag op letselschade-uitkering in overeenstemming met eisen van proportionaliteit en subsidiariteit?

Hoge Raad 19 februari 2019, ECLI:NL:HR:2019:247

Read More
Print Friendly and PDF ^

Conclusie AG: witgewassen bedrag staat niet gelijk aan omvang wederrechtelijk verkregen voordeel

Parket bij de Hoge Raad 12 februari 2019, ECLI:NL:PHR:2019:101

Bij de beoordeling van de derde deelklacht van het middel moet worden vooropgesteld dat de opvatting dat bedragen die voorwerp zijn van het bewezen verklaarde misdrijf witwassen reeds daardoor wederrechtelijk verkregen voordeel vormen, niet juist is. Wanneer het hof de hoogte van het wederrechtelijk verkregen voordeel baseert op het bewezen verklaarde witwassen, dient het hof nader te motiveren waarom de betrokkene daadwerkelijk voordeel heeft verkregen door middel van of uit baten van dat feit. De enkele overweging dat die geldbedragen vermogensbestanddelen vormen die de betrokkene tot voordeel (kunnen) strekken, vormt nog niet een toereikende motivering.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Eis: 16 maanden gevangenisstraf voor vervoer 2500 liter zoutzuur

100 jerrycans met in totaal 2500 liter zoutzuur. Dat had een 46-jarige man uit Sittard achterin het bestelbusje waarmee hij van België naar Nederland reed. En omdat hij al eens eerder betrapt en veroordeeld was voor het vervoer van chemicaliën kan het niet anders dan dat hij opzettelijk betrokken was bij het vervoer en de productie van synthetische drugs. Hij moet daarvoor 16 maanden de cel in, aldus de officier van justitie van het Landelijk Parket dinsdag voor de rechtbank in Den Bosch.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: De notaris in het verdachtenbankje

Notarissen wordt regelmatig gevraagd advies te geven of handelingen te verrichten die fiscale gevolgen hebben. Ontstaat later discussie over de aangifte zoals gedaan als gevolg van de uitgevoerde handeling, dan kan de notaris in voorkomende gevallen – naast de belastingplichtige zelf – in aanraking komen met de fiscale boete- en strafbepalingen. Voor zover bekend heeft de rechter zich tot op heden slechts één maal uitgelaten over een aan een notaris opgelegde medeplegersboete.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Beslag: dient door onjuiste informatieverstrekking aan buitenlandse autoriteiten (en dus schending van het interstatelijke vertrouwensbeginsel) het beklag gegrond te worden verklaard?

Parket bij de Hoge Raad 29 januari 2019, ECLI:NL:PHR:2019:79

De rechtbank heeft geoordeeld dat er vanwege de onjuiste informatieverstrekking door de Nederlandse autoriteiten aan de Belgische autoriteiten omtrent een bestaande huwelijkse gemeenschap tussen de klaagster en haar echtgenoot, gebreken aan de inbeslagneming kleven die door de rechtbank in deze procedure niet hersteld kunnen worden. Het middel werpt de vraag op of dat een grond oplevert voor de door de rechtbank bevolen opheffing van het beslag.

Read More
Print Friendly and PDF ^