Veroordeling voorzitter van het college van bestuur van een stichting voor voortgezet onderwijs wegens oplichting, valsheid in geschrift, niet-ambtelijke omkoping en witwassen

Rechtbank Rotterdam 22 februari 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:1425

De verdachte heeft in een periode van ongeveer vijfeneenhalf jaar als voorzitter van het college van bestuur van een stichting voor voortgezet onderwijs samen met een mededader die stichting opgelicht voor een bedrag van bijna een kwart miljoen euro. Om die fraude mogelijk te maken heeft hij samen met die mededader valse facturen opgemaakt waarin werkzaamheden werden gedeclareerd die nooit hadden plaatsgevonden.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Witwassen & Rechtsmacht

Rechtbank Amsterdam 6 maart 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:1305

Verdachte is gedurende een lange periode betrokken geweest bij het witwassen van in totaal bijna 20 miljoen euro. Verdachte heeft ook gedurende ongeveer drie jaar een bijstandsuitkering genoten terwijl hij zijn inkomsten en beschikking over vermogen niet heeft opgegeven.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Veroordeling voor onjuiste aangifte omzetbelasting & witwassen: Geen strafvermindering voor verdachte die als getuige door FIOD is gehoord, terwijl hij op dat moment al als verdachte was aangemerkt

Gerechtshof Amsterdam 19 februari 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:741

De raadsman van de verdachte heeft met betrekking tot de straf(maat) gewezen op de persoonlijke omstandigheden van de verdachte en heeft het hof verzocht hem een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen, dan wel een taakstraf. De raadsman heeft bepleit dat de verdachte als getuige door de FIOD is gehoord, terwijl hij op dat moment al als verdachte was aangemerkt, hetgeen tot strafvermindering zou moeten leiden. De medeverdachten hebben een taakstraf opgelegd gekregen en de raadsman ziet geen reden waarom de verdachte een hogere straf opgelegd zou moeten krijgen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Schipper veroordeeld voor het niet verlenen van hulp aan drenkelingen

Rechtbank Noord-Nederland 9 maart 2018, ECLI:NL:RBNNE:2018:803

De rechtbank heeft een schipper veroordeeld tot een taakstraf van 180 uren voor het niet verlenen van hulp aan drenkelingen. De verdachte waarschuwde de Centrale Meldpost IJsselmeer maar voer door zonder een poging te doen om hulp te verlenen aan twee drenkelingen in het IJsselmeer. Na vergeefse reddingspogingen van bemanningsleden van andere schepen zijn beide drenkelingen verdronken.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Straf- en boeterechtelijke aansprakelijkheid van dementerende (verdachte) belastingplichtigen

In de fiscale praktijk komt het geregeld voor dat dementerende belastingplichtigen naast een aanslag worden geconfronteerd met een boete. Een ziekte zoals dementie kan de geestelijke capaciteiten van een belastingplichtige flink aantasten. In deze bijdrage wordt onderzocht of het in dat geval gerechtvaardigd is een boete op te leggen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

In hoger beroep wel straf voor directeur Groen Invest

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 15 maart 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:1129

De 73-jarige directeur van het failliete Veldhovense hardhoutfonds Groen Invest Nederland is in hoger beroep veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor faillissementsfraude. Hij heeft in de periode voordat het fonds failliet ging ruim 2 miljoen euro - geld van beleggers - overgeboekt naar privérekeningen. De rechtbank Oost-Brabant sprak hem hier eerder van vrij.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Conclusie AG over de vraag wanneer de termijn voor het doen van een klacht aanvangt bij een voortdurend delict

Parket bij de Hoge Raad 6 maart 2018, ECLI:NL:PHR:2018:172

Het eerste middel klaagt dat het hof het verweer dat de klachten niet binnen de termijn van art. 66 lid 1 Sr zijn ingediend op onjuiste gronden heeft verworpen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Bedrijf verdacht van blootstelling werknemers aan formaldehyde

De Recherche SZW heeft bij een fabriek in Emmen administratie en meetrapporten in beslag genomen. Het bedrijf wordt verdacht dat zij werknemers heeft blootgesteld aan de kankerverwekkende stof formaldehyde. Het strafrechtelijk onderzoek door de Recherche SZW gebeurt in opdracht van het Functioneel Parket.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Leestip: Parlementaire Geschiedenis Modernisering Wetboek van Strafvordering - Boek 0

In zijn brief van 2 juli 2014 kondigde de toenmalige Minister van Veiligheid en Justitie het voornemen aan om het bestaande Wetboek van Strafvordering te moderniseren. Het huidige wetboek is in 1926 ingevoerd en heeft sindsdien veel wijzigen ondergaan.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Adviseurs moeten belastingconstructies melden

Belastingadviseurs en andere tussenpersonen in de EU moeten fiscale constructies, die ze voor klanten via het buitenland opzetten om minder belasting te betalen, aanmelden. De EU-lidstaten moeten die informatie automatisch met elkaar delen via een gecentraliseerde gegevensbank.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF