Winsten uit pokerspellen: voorwerpen afkomstig uit misdrijf of overtreding?

Hoge Raad 21 mei 2019, ECLI:NL:HR:2019:774

Het eerste middel bevat de klacht dat het oordeel van het hof dat de geldbedragen die de verdachte heeft gewonnen met illegale pokerspellen afkomstig zijn uit enig misdrijf onjuist, althans onbegrijpelijk is, omdat uit de bewijsvoering van het hof niet kan worden afgeleid dat de overtreding van art. 1, eerste lid, onder a, Wet op de kansspelen opzettelijk is geschied en evenmin dat de pokerspellen bedrijfsmatig werden aangeboden in voor het publiek opengestelde gelegenheden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Belastingfraude: onrechtmatige start strafrechtelijk onderzoek?

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27 januari 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:727

De kern van het verweer is dat er sprake is van een onrechtmatige start van het strafrechtelijk onderzoek tegen verdachte. Uit stelselmatig onderzoek door de speciale eenheid Taakaccent is het bedrijf BV verdachte naar voren gekomen als zijnde een bedrijf dat zich mogelijk bezig hield met strafrechtelijk fraude en was op dat moment sprake van een redelijk vermoeden van schuld. In plaats van op dat moment het Wetboek van Strafvordering in acht te nemen bij de toepassing van dwangmiddelen, is ervoor gekozen een belastingambtenaar van de Belastingdienst, de heer belastingambtenaar, naar verdachte te sturen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Proefschrift: Betere wetgeving nodig voor kwaliteit accountants

Wetgeving voor accountants is vaak ad-hoc en komt onder tijdsdruk tot stand. De wetgeving lijdt daaronder en wordt van mindere kwaliteit. Dat stelt mr. drs. Eva Eijkelenboom in haar proefschrift over maatregelen die de laatste jaren grote invloed op het accountantsberoep hebben gehad. ‘Eerst nadenken en dan doen’, aldus Eijkelenboom. ‘De toekomst van het beroep is gebaat bij goed onderbouwde verandervoorstellen.’ Zij promoveerde vrijdag 24 mei aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Conclusie AG over betrouwbaarheid van bekennende verklaringen van verdachte (die eerst had ontkend)

Parket bij de Hoge Raad 12 maart 2019, ECLI:NL:PHR:2019:228

Het eerste middel klaagt dat het hof in strijd met art. 359, tweede lid tweede volzin, Sv heeft verzuimd in het bijzonder de redenen op te geven die hebben geleid tot afwijking van het uitdrukkelijk onderbouwde standpunt van de verdediging dat de bekennende verklaringen van de verdachte vanwege hun onbetrouwbaarheid terzijde moeten worden gesteld.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Inval bij veevoederbedrijf in omgeving van Tilburg

Op 21 mei heeft de politie een inval gedaan bij een veevoederbedrijf in Noord-Brabant. De politie heeft aanwijzingen dat het bedrijf zich niet heeft gehouden aan de Europese wetgeving met betrekking tot diervoederveiligheid. Het bedrijf wordt ervan verdacht (afval)stoffen, die niet bestemd zijn voor veevoeder, toe te voegen aan veevoeders. Ook wordt het bedrijf ervan verdacht onvoldoende maatregelen te nemen om afval en diervoeder van elkaar gescheiden te houden en onvoldoende hygiënisch te werken.

Read More
Print Friendly and PDF ^