Cyberaanvallen: Raad kan vanaf nu sancties opleggen

De Raad van de Europese Unie heeft op 17 mei 2019 een kader opgezet om gerichte beperkende maatregelen op te leggen als afschrikking tegen en in reactie op cyberaanvallen die een externe bedreigingvoor de EU of haar lidstatenvormen, inclusief cyberaanvallen tegen derde staten of internationale organisaties, indien dat nodig wordt geacht om de doelstellingen van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) te verwezenlijken.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Aangescherpte Strafvorderingsrichtlijn Oplichting sinds 1 maart van kracht

De strafvorderingsrichtlijn Oplichting is op het punt van online handelsfraude aangescherpt en is op 1 maart in werking getreden. De richtlijn biedt een officier van justitie handvatten voor het bepalen van een straf(eis) bij oplichting al dan niet via internet. Aanleiding voor aanscherping van de richtlijn is het nieuwe wetsartikel 326e in het Wetboek van Strafrecht dat onder de Wet computercriminaliteit III valt en die op dezelfde datum in werking is getreden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Onlineplatformen: marktplaats voor fiscale fraude?

De hoge versnelling waarmee de ontwikkelingen in de wereld van e-commerce gepaard gaan, roept de vraag op of fiscale risico’s zich in hetzelfde tempo manifesteren. De auteurs concluderen dat de huidige wettelijke EU-maatregelen slechts een deel van de fiscale risico’s blijken af te dekken. Belastingdiensten zullen moeten gaan samenwerken met onlineplatformen om de fiscale e-commercerisico’s adequaat te handhaven.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Dienstverleners in de cryptowereld: ’poortwachter zoekt poortwachter'

Poortwachter zoekt poortwachter. Een cryptische titel die je op het eerste gezicht niet snel in verband zou brengen met de nieuwe wereld van de cryptocurrencies of cryptocoins (hierna: ‘crypto’s’). Niets is echter minder waar. In dit artikel leggen wij uit waarom. Met name in 2017 heeft beleggen in Bitcoins en andere crypto’s een grote vlucht genomen. De toenemende belangstelling heeft de koersen van deze digitale dingen met name in het afgelopen jaar stevig opgedreven.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voormalig politieambtenaar voor poging tot afdreiging, opzettelijke schending van een ambtsgeheim en computervredebreuk

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23 maart 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:1959

Verdachte was ten tijde van de ten laste gelegde feiten een politieambtenaar. Hij heeft gedurende enige tijd op een homo-ontmoetingsplaats van daar geparkeerde auto’s de kentekens genoteerd. Verdachte heeft 77 van die kentekens bevraagd via het politieaccount van zijn collega benadeelde 5. Dit deed hij zonder haar toestemming, nadat hij eerder haar wachtwoord had afgekeken. Vervolgens heeft verdachte aan 29 personen een brief gestuurd, inhoudende dat zij naar hun woning zijn gevolgd en dat de foto’s van de activiteiten bij de parkeerplaats openbaar zouden worden gemaakt aan hun familie en omgeving, tenzij de slachtoffers bitcoins ter waarde van €1.000 euro per persoon zouden kopen en overdragen aan verdachte.

Read More
Print Friendly and PDF ^