Geldboete voor 2 bedrijfsongevallen Borssele, vrijspraak voor fataal ongeval

Rechtbank Oost-Brabant 20 september 2019, ECLI:NL:RBOBR:2019:5368 en ECLI:NL:RBOBR:2019:5372

De N.V. Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ) handelde in strijd met de Arbeidsomstandighedenwet, waardoor het kon gebeuren dat bij 2 ongevallen 4 werknemers gewond raakten. De rechtbank Oost-Brabant legt het bedrijf hiervoor een geldboete op van 125.000 euro. Van een ongeval met fatale afloop in de kolencentrale is zowel EPZ als het bedrijf waar het slachtoffer in loondienst was vrijgesproken.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Bezit van producten van krokodillenleer en pythonhuid: verdacht bedrijf heeft onvoldoende aangetoond dat specimens verkregen zijn overeenkomstig geldende wetgeving

Gerechtshof Amsterdam 28 juni 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:2184

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het in zijn bezit hebben van een omvangrijke hoeveelheid broeken, jassen, riemen, T-shirts, sleutelhangers, tassen, portemonnees, rokken, jurken en schoenen gemaakt van python, anaconda en krokodil.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Kostenverhaal bij gedumpt drugsafval, de stand van zaken

Dumpingen van drugsafval blijven toenemen en gemeenten kiezen er doorgaans voor om spoedeisende bestuursdwang toe te passen. De Afdeling heeft in haar uitspraak van 27 februari 2019 uitgemaakt dat in die gevallen waarin een perceeleigenaar geen verwijt kan worden gemaakt voor het gedumpte drugsafval, de mogelijkheden voor gemeenten voor toepassing van spoedeisende bestuursdwang aanzienlijk zijn geslonken.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling onthouding van de nodige verzorging aan honden, bijzondere voorwaarde dat verdachte in zijn woning niet meer dan zes honden tegelijk zal houden

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 2 augustus 2019,

Verdachte heeft 19 van zijn honden de nodige zorg onthouden. De honden verbleven in een ruimte met een zeer sterke ammoniaklucht, wat slecht is voor de honden. Ook hadden niet alle verblijfplekken voldoende verlichting, waardoor het ritme van de honden verstoord kan worden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Minister Schouten: Indringend rapport over misstanden slachthuizen

Het onderzoek naar de misstanden in de kleine- en middelgrote slachthuizen in Noord-Nederland dat Minister Carola Schouten (LNV) heeft ingesteld, geeft een indringend beeld en laat de ernst van de problematiek zien. Dat schrijft minister Schouten vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Read More
Print Friendly and PDF ^