Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving aangepast

Op 23 juli 2019 heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aangepaste versie van de Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving gepubliceerd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Wetsvoorstel ter versterking van de aanpak van ondermijning in consultatie

Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) wil de ondermijnende criminaliteit op verschillende manieren hard en effectief aanpakken. Daarom krijgen politie en Openbaar Ministerie meer mogelijkheden om het bedrijfsproces van criminelen te verstoren en onderzoek te doen naar veroordeelde criminelen die hoge boetes niet betalen. Ook wil de minister de kosten voor het vernietigen van inbeslaggenomen drugs op daders verhalen. Dit zijn enkele in het oog lopende elementen van een conceptwetsvoorstel dat op 11 juli in consultatie is gegaan en onderdeel is van de wetgevingsagenda ondermijning.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Eerste Kamer akkoord met Rotterdam Rules inzake goederenvervoer over zee

De Eerste Kamer heeft het voorstel voor de Uitvoeringswet Rotterdam Rules op 2 juli 2019 als hamerstuk afgedaan. Dit wetsvoorstel regelt de uitvoering van het verdrag voor het internationaal vervoer van goederen geheel of gedeeltelijk over zee (Rotterdam Rules) in Nederlandse wet en regelgeving. Het Verdrag moderniseert en uniformeert de bestaande verdragen over goederenvervoer over zee.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Wet voor betere informatie-uitwisseling financiële toezichthouders een feit

De Eerste Kamer heeft vorige week dinsdag de Wijzigingswet financiële markten 2019 afgehamerd. Door deze wet moet de informatie-uitwisseling tussen financiële toezichthouders verder verbeteren.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Kabinet dient nieuw wetsvoorstel in tegen belastingontwijking

Het kabinet gaat een einde maken aan structuren waarbij bedrijven belasting ontwijken door gebruik te maken van de verschillen in belastingstelsels van landen, de zogenaamde hybridemismatches. Staatssecretaris Menno Snel (Financiën) heeft een wetsvoorstel met die strekking naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit wetsvoorstel is een van de maatregelen van dit kabinet om belastingontwijking tegen te gaan.

Read More
Print Friendly and PDF ^