Het aanwezigheidsrecht in strafzaken anno 2019

Het aanwezigheidsrecht is een van de pijlers van de strafrechtelijke rechtsbescherming. De verdachte dient immers in de gelegenheid te worden gesteld de beschuldigingen aan zijn adres van de zijde van het openbaar ministerie te kunnen tegenspreken. Als de verdachte verhinderd is, maar hij aangeeft bij de behandeling zijn zaak aanwezig te willen zijn, dan moet dat in beginsel worden gefaciliteerd. Het aanwezigheidsrecht is evenwel niet absoluut; de verdachte kan hiervan afstand doen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Strafrecht en het verbieden van rechtspersonen

In het regeerakkoord van het huidige kabinet staat opvallend veel en opvallend veel concreets over strafrecht. Men zou willen dat het minder was. In andere onderdelen lijkt het besef dat het strafrecht van betekenis is niet, of maar weinig door te klinken. Of misschien wordt het wel opzettelijk verwaarloosd. Dat betreft het onderdeel ‘verbieden van organisaties’. Volgens het regeerakkoord als wetgevingsprogramma komt er een verbod op ‘criminele motorbendes’ en een aanpassing van artikel 2:20 BW ter uitbreiding van verbodsbepalingen van ‘radicale organisaties’.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Enkele kanttekeningen bij het wetsvoorstel meldingsplicht grensoverschrijdende constructies

In deze bijdrage neemt de auteur het wetsvoorstel ter implementatie van de EU-richtlijn inzake de meldingsplicht van grensoverschrijdende constructies onder de loep. Hij analyseert de aanknopingspunten voor het melden, de dreigende meldingslekken en de main benefit test.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Verbod op motorclubs: het voorstel van de Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties

In deze bijdrage wordt een wetsvoorstel onder de loep genomen: de Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties. De initiatiefnemers stellen dat, mede gelet op de strenge criteria van de Hoge Raad voor het toerekenen van bepaalde gedragingen van leden aan de betreffende motorclub, het bewerkstelligen van een civiel verbod in de praktijk lastig en tijdrovend is.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Leestip: Fundamentele rechten in Curaçao

Het belang van fundamentele rechten is evident en universeel erkend. Zonder fundamentele rechten is er geen democratische rechtsstaat en humaniteit. Dat geldt voor Curaçao niet minder dan voor andere landen. Curaçao maakt sinds jaar en dag deel uit van het Koninkrijk der Nederlanden. Het heeft met veel andere landen en eilanden in het Caribisch gebied gemeen, dat het een samenleving is met een relatief kleinschalig karakter. Die kleinschaligheid heeft invloed op de mate waarin en de wijze waarop fundamentele rechten in de eigen rechtsorde kunnen worden verankerd en tot hun recht komen.

Read More
Print Friendly and PDF ^