Advocaten mogen groot deel bewijsbeslag handhaven: aanwijzingen dat bij strafrechtelijk onderzoek kennis is genomen van vertrouwelijke e-mails tussen advocaten en verdachten

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14 mei 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:1808

Het bewijsbeslag* dat enkele advocaten van een vermogensbeheerder hebben gelegd op onder meer e-mailverkeer dat het Openbaar Ministerie, de FIOD en de Belastingdienst in beslag genomen hebben, mag grotendeels blijven liggen. Met deze uitspraak volgt het gerechtshof ’s-Hertogenbosch in grote lijnen de rechtbank Oost-Brabant. Die oordeelde eerder dat het volledige bewijsbeslag mocht blijven liggen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling belastingconsulent: art. 69 lid 2 Awr geen expliciet kwaliteitsdelict & geen extrapolatie niet gecontroleerde aangiftes

Gerechtshof Amsterdam 1 februari 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:275

De verdachte heeft over een periode van een aantal jaren op grote schaal als belastingconsulent voor klanten bij het doen van aangifte inkomstenbelasting onjuiste – want te hoge – bedragen aan persoonsgebonden aftrek opgevoerd. Hij heeft ten onrechte geschatte bedragen opgevoerd en heeft bovendien kosten vermeld die zijn klanten in het geheel niet hadden gemaakt of waarvan zij geen bonnen konden overleggen. Het resultaat van deze werkwijze was dat het belastbaar inkomen van de klanten steeds te laag werd vastgesteld, waardoor vervolgens te weinig belasting werd geheven.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Uitkeringsfraude: geen opzet, wel aan te rekenen dat uitbestede administratie niet zo was georganiseerd dat tijdig aan inlichtingenplicht werd voldaan

Gerechtshof Amsterdam 30 november 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:5037

Het hof leidt uit de hiervoor vermelde feiten en omstandigheden af dat voor de verdachte door raadpleging van zijn salarisspecificatie niet zichtbaar was dat in verband met zijn arbeidsongeschiktheid maandelijks uitkeringen werden gedaan terwijl hij daar (deels) geen recht op had. Ter terechtzitting in hoger beroep is voldoende aannemelijk geworden dat de verdachte door zijn ernstige psychische klachten niet in staat was de (financiële) administratie van zijn bedrijf te voeren en/of te controleren. De verdachte heeft daarom maatregelen getroffen om te waarborgen dat deze (financiële) administratie naar behoren werd gevoerd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Onjuiste belastingaangiften en valse kwitanties

De verdachte heeft namens belastingplichtigen aangiften inkomstenbelasting ingediend en daarin gemaakte kosten opgevoerd die in werkelijkheid niet zijn gemaakt. Ter onderbouwing van de opgevoerde aftrekposten heeft de verdachte kwitanties valselijk opgemaakt. Deze kwitanties heeft hij als bijlage gevoegd bij de door hem naar de Belastingdienst opgestuurde valse vragenbrieven.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor witwassen na storten geldbedrag op rekening Staat

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 2 mei 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:3827

Verdachte en medeverdachte worden veroordeeld voor het witwassen van een contant geldbedrag van €24.500. Medeverdachte heeft dit contante geldbedrag op de bankrekening van verdachte gestort en verdachte heeft vervolgens €25.000 overgemaakt naar de Staat ter voldoening van een zekerheidstelling voor de schorsing van de voorlopige hechtenis van de vader van medeverdachte.

Read More
Print Friendly and PDF ^