Schending vertrouwensbeginsel: Rb verklaart OvJ niet-ontvankelijk in de ontnemingsvordering

Rechtbank Amsterdam 25 juli 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:5592

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat geen sprake is van een schending van het vertrouwensbeginsel. Het Openbaar Ministerie bestrijdt niet de stelling van de raadsvrouw dat de officier van justitie tijdens het onderzoek ter terechtzitting in de strafzaak op 7 maart 2017 de opmerking heeft gemaakt dat de op die terechtzitting aangekondigde ontnemingsvordering slechts zou worden doorgezet, indien er geen regeling met de benadeelde partij zou worden getroffen waarbij de schade vergoed zou worden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor handel in merkvervalste goederen

Rechtbank Amsterdam 11 juli 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:5971

Verdachte heeft zich gedurende een periode van ongeveer vijf maanden schuldig gemaakt aan, kort gezegd, de handel in een aanzienlijke hoeveelheid namaakproducten.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Specialist ouderengeneeskunde ontslagen van alle rechtsvervolging

Rechtbank Den Haag 11 september 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:9506

De specialist ouderengeneeskunde die verdacht werd van onzorgvuldige euthanasie op een demente patiënte is ontslagen van alle rechtsvervolging. De rechtbank Den Haag vindt bewezen dat de arts het leven van de patiënte op haar uitdrukkelijk en ernstig verlangen heeft beëindigd door toediening van euthanatica. Hierbij heeft zij zich gehouden aan alle zorgvuldigheidseisen van de ‘Wet toezicht levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding’(Euthanasiewet).

Read More
Print Friendly and PDF ^

Overtreding Geneesmiddelenwet door handel in opiaten en benzodiazepines zonder vergunning. Rb sluit aan bij oriëntatiepunten voor dealen in harddrugs.

Rechtbank Den Haag 3 mei 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:5237

Gelet op de ernst van de feiten – met name het handelen in geneesmiddelen – komt in beginsel oplegging van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf in beeld. Bij de straftoemeting heeft de rechtbank aansluiting gezocht bij de landelijke oriëntatiepunten voor straftoemeting met betrekking tot het dealen in harddrugs. Het gaat in dit geval weliswaar hoofdzakelijk om een economisch delict, maar tegelijkertijd gaat het om handel in verdovende middelen die op lijst I (harddrugs) en lijst II (softdrugs) bij de Opiumwet voorkomen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Wanneer is een ontnemingsvordering op de bij de wet voorgeschreven wijze aangekondigd?

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 3 september 2019, ECLI:NL:RBZWB:2019:3889

De raadsman van veroordeelde heeft aangevoerd dat het openbaar ministerie niet-ontvankelijk moet worden verklaard omdat de ontnemingsvordering niet is aangekondigd, zoals vereist in artikel 311 van het Wetboek van Strafvordering. Aan de veroordeelde en de verdediging moet uiterlijk bij requisitoir kennis worden gegeven dat er een ontneming aan komt. Van een aankondiging van een ontnemingsvordering is in het proces-verbaal van de terechtzitting geen aantekening gemaakt.

Read More
Print Friendly and PDF ^