Veroordeling voor witwassen begaan door een bedrijf

Rechtbank Midden-Nederland 3 juli 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:3025

De verdenking komt neer op witwassen van een geldbedrag van in totaal €190.000 in de periode van 3 februari 2016 tot en met 25 april 2018 in Woerden. Dit doordat bestuurder, enig aandeelhouder en bestuurder van verdachte, met contant geld veelal luxe voertuigen kocht in om deze te kunnen verhuren en verkopen via zijn onderneming.

Read More
Print Friendly and PDF ^

"Wobben" in integriteitsdossiers

Rechtbank Noord-Holland 21 juni 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:5295

Ook bij integriteitsdossiers is er geen aanleiding om af te wijken van de vaste lijn van de WOB. Die vaste lijn is dat de WOB verplicht tot het beoordelen per document of onderdeel daarvan. Aansluiting bij de Wet Huis voor klokkenluiders maakt dat niet anders.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor gewoontewitwassen in onderzoek naar gebruik van buitenlandse debet- en creditcards

Rechtbank Overijssel 27 juni 2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:2170

Door de Belastingdienst/FIOD is onderzoek gedaan naar het gebruik van buitenlandse debet- en creditcards in Nederland om Nederlanders met fiscaal onbekend buitenlands vermogen te identificeren. Het onderzoek ziet op de periode 2009 tot en met 2011. Gekeken werd naar debet- en creditcards uit risicolanden, landen met bijvoorbeeld een bankgeheim, waarvan waarschijnlijk gebruik werd gemaakt door in Nederland woonachtige personen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Verdachte heeft een sloopschip illegaal vanuit het buitenland naar Nederland overgebracht

Rechtbank Amsterdam 28 juni 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:4531

Verdachte wordt ervan beschuldigd op twee momenten een schip dat gesloopt of gerecycled zou worden als (mede)pleger vanuit het buitenland naar Nederland te hebben overgebracht, zonder dat de autoriteiten van die overbrenging in kennis waren gesteld en toestemming hadden gegeven. Zo zou gehandeld zijn in strijd met de Europese verordening betreffende de overbrenging van afvalstoffen (EVOA, EG-verordening 1013/2006).

Read More
Print Friendly and PDF ^

Beleggingsfraude: veroordeling voor oplichten van investeerders in Noordenwind en Hollandsche Wind

Rechtbank Amsterdam 28 juni 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:4493

Verdachte wordt veroordeeld voor het oplichten van de investeerders in Noordenwind en Hollandsche Wind (totale inleg ongeveer 8,7 miljoen euro). Ook wordt hij veroordeeld voor witwassen. Aan hem wordt een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 48 maanden opgelegd en een beroepsverbod van 2 jaar en 48 maanden. De 176 benadeelde partijen worden niet-ontvankelijk verklaard en er wordt geen schadevergoedingsmaatregel opgelegd.

Read More
Print Friendly and PDF ^