Veroordeling aannemingsbedrijf na vervalsen van metingen na uitbaggeren

Rechtbank Overijssel 10 mei 2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:1609

Een directeur van een aannemingsbedrijf is veroordeeld tot 180 uur taakstraf voor het vervalsen van metingen na het uitbaggeren van een vaart in Friesland. In de vervalste metingen, die als verantwoording werden gebruikt naar de opdrachtgever (provincie Friesland), was de vaart op de goede diepte uitgebaggerd, in het echt niet.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Juridisch kader witwassen geld/goederen uit onbekend misdrijf

Rechtbank Amsterdam 26 april 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:3458

Uit vaste rechtspraak van de Hoge Raad (zie bijvoorbeeld het arrest van 18 december 2018, ECLI:NL:HR: 2018:2352) volgt dat als niet duidelijk is uit welk specifiek misdrijf het geld of de goederen waar de witwasverdenking op zien afkomstig zijn, witwassen bewezen kan worden als het, op grond van de feiten en omstandigheden, niet anders kan dan dat het geld of de goederen van misdrijf afkomstig zijn.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Verdachten veroordeeld voor hypotheekfraude

De Rechtbank Gelderland veroordeelt een 59-jarige man uit Arnhem voor oplichting en valsheid in geschrift. Dit deed hij onder andere door het opmaken van valse stukken voor hypotheekaanvragen. Hij krijgt een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden opgelegd. Daarnaast moet de man een taakstraf van 240 uur verrichten. Een 66-jarige man uit het Duitse Goch maakte valse documenten op die door de Arnhemmer werden gebruikt om de hypotheekaanvraag te ondersteunen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voormalig gemeenteraadslid wegens BTW-fraude en gewoontewitwassen

Rechtbank Oost-Brabant 29 april 2019, ECLI:NL:RBOBR:2019:2544

Verdachte, een voormalig gemeenteraadslid, heeft zich schuldig gemaakt aan BTW-fraude en gewoontewitwassen. Verdachte heeft jarenlang, ieder kwartaal, opzettelijk ten onrechte omzetbelasting teruggevraagd en heeft dat geld vanaf de rekeningen van zijn Stichtingen overgeboekt naar onder meer zijn privérekening en rekeningen van zijn gezinsleden. De Nederlandse staatskas is benadeeld voor een bedrag van ruim €300.000.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Moeder en dochter veroordeeld na onthouden nodige verzorging vele huisdieren

Rechtbank Limburg 8 mei 2019, ECLI:NL:RBLIM:2019:4269

Twee verdachten, moeder en dochter, hebben hun vele huisdieren de nodige verzorging onthouden wat onder meer tot de dood van enkele dieren heeft geleid. De situatie waarin de dieren worden gehouden, is zorgelijk. De politierechter overweegt dat het om ernstige feiten gaat maar dat hij tot een andere strafoplegging komt dan de officier van justitie heeft geëist, vanwege de persoon van de verdachten maar ook vanwege de wijze waarop de samenleving met andersoortig dierenleed omgaat.

Read More
Print Friendly and PDF ^