Artikel: Uitzonderingen op de ongebondenheid van de straf- en belastingrechter

De strafrechter en de belastingrechter oordelen onafhankelijk van elkaar over de aan hen voorgelegde bewijsmiddelen, zelfs als de vast te stellen feiten sterk op elkaar lijken. Die ongebondenheid is mede zichtbaar in de functionele bevoegdheidsverdeling tussen de straf- en belastingrechter. In uitzonderlijke situaties kan er aanleiding bestaan om af te wijken van voornoemde hoofdregel. In dit artikel bespreken we uitzonderingen 1) als gevolg van de onschuldpresumptie en 2) bij onverbindendverklaring van een algemene maatregel van bestuur door de belastingrechter.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Nieuw middel in aanpak BTW-fraude

Op 15 mei jl. heeft de Europese Commissie een nieuw middel aangekondigd in de strijd tegen BTW-fraude. Het gaat om een systeem dat de lidstaten in staat zal stellen snel BTW-gegevens uit te wisselen en gezamenlijk te verwerken, wat leidt tot een eerdere detectie van verdachte netwerken.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Advocatuur VS FIOD: Gestrekt been hoeft niet

Advocaten en opsporingsdiensten die tegenover elkaar staan: dat beeld kennen we. Maar advocaten die samenwerken met een opsporingsdienst als de FIOD: dat is minder bekend. Toch gebeurt het al jaren. Zie de affaires met ING en SBM. De advocaat, de cliënt en de FIOD hebben er baat bij.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Advocaten mogen groot deel bewijsbeslag handhaven: aanwijzingen dat bij strafrechtelijk onderzoek kennis is genomen van vertrouwelijke e-mails tussen advocaten en verdachten

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14 mei 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:1808

Het bewijsbeslag* dat enkele advocaten van een vermogensbeheerder hebben gelegd op onder meer e-mailverkeer dat het Openbaar Ministerie, de FIOD en de Belastingdienst in beslag genomen hebben, mag grotendeels blijven liggen. Met deze uitspraak volgt het gerechtshof ’s-Hertogenbosch in grote lijnen de rechtbank Oost-Brabant. Die oordeelde eerder dat het volledige bewijsbeslag mocht blijven liggen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voormalig gemeenteraadslid wegens BTW-fraude en gewoontewitwassen

Rechtbank Oost-Brabant 29 april 2019, ECLI:NL:RBOBR:2019:2544

Verdachte, een voormalig gemeenteraadslid, heeft zich schuldig gemaakt aan BTW-fraude en gewoontewitwassen. Verdachte heeft jarenlang, ieder kwartaal, opzettelijk ten onrechte omzetbelasting teruggevraagd en heeft dat geld vanaf de rekeningen van zijn Stichtingen overgeboekt naar onder meer zijn privérekening en rekeningen van zijn gezinsleden. De Nederlandse staatskas is benadeeld voor een bedrag van ruim €300.000.

Read More
Print Friendly and PDF ^