Veroordeling aannemingsbedrijf na vervalsen van metingen na uitbaggeren

Rechtbank Overijssel 10 mei 2019, ECLI:NL:RBOVE:2019:1609

Een directeur van een aannemingsbedrijf is veroordeeld tot 180 uur taakstraf voor het vervalsen van metingen na het uitbaggeren van een vaart in Friesland. In de vervalste metingen, die als verantwoording werden gebruikt naar de opdrachtgever (provincie Friesland), was de vaart op de goede diepte uitgebaggerd, in het echt niet.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Juridisch kader witwassen geld/goederen uit onbekend misdrijf

Rechtbank Amsterdam 26 april 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:3458

Uit vaste rechtspraak van de Hoge Raad (zie bijvoorbeeld het arrest van 18 december 2018, ECLI:NL:HR: 2018:2352) volgt dat als niet duidelijk is uit welk specifiek misdrijf het geld of de goederen waar de witwasverdenking op zien afkomstig zijn, witwassen bewezen kan worden als het, op grond van de feiten en omstandigheden, niet anders kan dan dat het geld of de goederen van misdrijf afkomstig zijn.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Gedragsaanwijzing i.c.m. vervolging niet in strijd met ne bis in idem

Hoge Raad 14 mei 2019, ECLI:NL:HR:2019:711

Uit de wetsgeschiedenis volgt dat de toepassing van een gedragsaanwijzing moet worden opgevat als een afzonderlijk onderdeel van één en dezelfde vervolging die kan leiden tot een veroordeling tot straf, hetgeen met zich brengt dat, anders dan in Alcoholslotprogramma-arrest, zich niet de uitzonderlijke situatie voordoet waarin twee procedures over een identieke verweten gedraging hun directe oorsprong vinden in hetzelfde feit met sterk gelijkende gevolgen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Verdachten veroordeeld voor hypotheekfraude

De Rechtbank Gelderland veroordeelt een 59-jarige man uit Arnhem voor oplichting en valsheid in geschrift. Dit deed hij onder andere door het opmaken van valse stukken voor hypotheekaanvragen. Hij krijgt een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden opgelegd. Daarnaast moet de man een taakstraf van 240 uur verrichten. Een 66-jarige man uit het Duitse Goch maakte valse documenten op die door de Arnhemmer werden gebruikt om de hypotheekaanvraag te ondersteunen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Advocaten mogen groot deel bewijsbeslag handhaven: aanwijzingen dat bij strafrechtelijk onderzoek kennis is genomen van vertrouwelijke e-mails tussen advocaten en verdachten

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14 mei 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:1808

Het bewijsbeslag* dat enkele advocaten van een vermogensbeheerder hebben gelegd op onder meer e-mailverkeer dat het Openbaar Ministerie, de FIOD en de Belastingdienst in beslag genomen hebben, mag grotendeels blijven liggen. Met deze uitspraak volgt het gerechtshof ’s-Hertogenbosch in grote lijnen de rechtbank Oost-Brabant. Die oordeelde eerder dat het volledige bewijsbeslag mocht blijven liggen.

Read More
Print Friendly and PDF ^