Artikel: Uurtje factuurtje

‘Grote ondernemingen worden steeds kritischer op het uurtje-factuurtje-systeem van de advocatuur. De nabije toekomst vraagt om een ander verdienmodel, waarin advocaten voor hun toegevoegde waarde worden betaald en niet voor de uren die ze schrijven.’ Dat is de voorspelling van strategieconsultant Jaap Bosman waar het FD op 4 april jl. over berichtte. Zou dit ook voor de AFM opgaan?

Read More
Print Friendly and PDF ^

Is publieke verontwaardiging niet veel bedreigender voor een bedrijf dan een boete van de toezichthouder?

Publieke verontwaardiging over het niet-naleven van regels door bedrijven kan leiden tot een afname van de klandizie. Maar kunnen handhavende instanties hier ook hun voordeel mee doen? In het rapport Publiek als Scherprechter van onder andere NSCR-onderzoeker Henk Elffers wordt nagegaan in hoeverre het stimuleren van publieke verontwaardiging over regelovertreding door bedrijven een goed idee is voor de handhavingsinstanties én of het de naleving van wet- en regelgeving bevordert.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Cbb over lex certa beginsel in het bestuursrecht

College van Beroep voor het bedrijfsleven 21 mei 2019, ECLI:NL:CBB:2019:207

In deze uitspraak gaat het College van Beroep voor het bedrijfsleven uitgebreid in op het lex certa beginsel in het bestuursrecht en de open norm van 1.6 Besluit houders van dieren. Appellante betoogt dat verweerder op basis van de overtreding van artikel 1.6, tweede lid, van het Besluit niet tot handhaving had mogen overgaan, omdat de omschrijving van de overtreding in strijd is met het lex certa-beginsel als bedoeld in artikel 5:4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Fraude met certificering duurzame biodiesel

Onderzoek van de ILT levert sterke aanwijzingen op van grootschalige fraude met biodiesel. Bij doorzoekingen zijn in Nederland eind april vier personen als verdachte aangehouden. Door het verdachte bedrijf lijkt veel meer als duurzaam gecertificeerde diesel op de markt gebracht dan er geproduceerd is. Met een signaalrapportage, op 20 mei jl. naar de Tweede Kamer gestuurd, vraagt de ILT aandacht voor de fraudegevoeligheid van het certificeringssysteem.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Wetsvoorstel Modernisering speelcasinoregime ingetrokken

Minister Dekker voor Rechtsbescherming, verantwoordelijk voor het kansspelbeleid, heeft het wetsvoorstel Modernisering speelcasinoregime ingetrokken. In het wetsvoorstel werd voorgesteld het staatsbedrijf Holland Casino, dat veertien vestigingen verspreid over het land telt, te verkopen. Het plan was dit in twee clusters te doen: één van tien vestigingen en één van vier. Verder was het voorstel twee nieuwe, losse vestigingen te veilen. Hiermee zou de casinomarkt beperkt worden opengesteld.

Read More
Print Friendly and PDF ^