Wetsvoorstel Modernisering speelcasinoregime ingetrokken

Minister Dekker voor Rechtsbescherming, verantwoordelijk voor het kansspelbeleid, heeft het wetsvoorstel Modernisering speelcasinoregime ingetrokken. In het wetsvoorstel werd voorgesteld het staatsbedrijf Holland Casino, dat veertien vestigingen verspreid over het land telt, te verkopen. Het plan was dit in twee clusters te doen: één van tien vestigingen en één van vier. Verder was het voorstel twee nieuwe, losse vestigingen te veilen. Hiermee zou de casinomarkt beperkt worden opengesteld.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Cbb: Schending nemo tenetur-beginsel, uitsluiten van door AFM gevorderd wilsafhankelijk materiaal

College van Beroep voor het bedrijfsleven 7 mei 2019, ECLI:NL:CBB:2019:177

Het College is van oordeel dat de drie informatievorderingen waarbij AFM op grond van respectievelijk artikel 5:16 en artikel 5:17 van de Awb van appellante heeft gevorderd inlichtingen te verstrekken en inzage te geven in zakelijke gegevens en bescheiden, gelet op de medewerkingsplicht van artikel 5:20 van de Awb, maatregelen vormen waarvan dwang uitgaat. Appellante is op grond van artikel 5:20 van de Awb verplicht om haar medewerking te verlenen aan de informatievorderingen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Boetes en werkstraf voor boeren vanwege overtreden meststoffenwet

Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank Den Bosch op een themazitting mestfraude werkstraffen tot 140 uur en boetes tot 22.000 euro geeist tegen zeven boeren uit Brabant en Limburg. De boeren hielden in totaal honderden varkens of duizenden kippen meer dan waarvoor zij rechten betaalden. Deze dieren mochten zij daarom eigenlijk niet houden, zei de officier op zitting: “Dieren belasten het milieu door uitstoot van stikstof, fosfaat, ammoniak en overige broeikasgassen. Daarnaast produceren ze fijnstof en geur.”

Read More
Print Friendly and PDF ^

NVWA en bol.com pakken verkoop verboden artikelen samen aan

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en bol.com gaan structureel samenwerken om artikelen die niet voldoen aan de wet te weren van de digitale marktplaats van bol.com. De NVWA en bol.com hebben daarom werkafspraken gemaakt die op 1 mei 2019 in werking treden. Eerder dit jaar heeft de NVWA vergelijkbare afspraken gemaakt met marktplaats.nl.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Kamerbrief over bestuurlijke boetes, bewijsrecht en rechtsbescherming in het bestuursrecht

Op 18 april jl. Kamerbrief van Minister Grapperhaus en minister Dekker gepubliceerd over bestuurlijke boetes, bewijsrecht en rechtsbescherming in het bestuursrecht. De aanleiding van de brief is onder meer het nader rapport inzake het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over sanctiestelsels.

Read More
Print Friendly and PDF ^