Wetsvoorstel Modernisering speelcasinoregime ingetrokken

Minister Dekker voor Rechtsbescherming, verantwoordelijk voor het kansspelbeleid, heeft het wetsvoorstel Modernisering speelcasinoregime ingetrokken. In het wetsvoorstel werd voorgesteld het staatsbedrijf Holland Casino, dat veertien vestigingen verspreid over het land telt, te verkopen. Het plan was dit in twee clusters te doen: één van tien vestigingen en één van vier. Verder was het voorstel twee nieuwe, losse vestigingen te veilen. Hiermee zou de casinomarkt beperkt worden opengesteld.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Kamerbrief over bestuurlijke boetes, bewijsrecht en rechtsbescherming in het bestuursrecht

Op 18 april jl. Kamerbrief van Minister Grapperhaus en minister Dekker gepubliceerd over bestuurlijke boetes, bewijsrecht en rechtsbescherming in het bestuursrecht. De aanleiding van de brief is onder meer het nader rapport inzake het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over sanctiestelsels.

Read More
Print Friendly and PDF ^

WODC onderzoek naar schorsing bestuurlijke boetes tijdens bezwaar en beroep

Onderzoekers van de Faculteit Rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Groningen, gaan in opdracht van het WODC onderzoek doen naar de schorsing van bestuurlijke boetes tijdens bezwaar en beroep. Een bestuurlijke boete is normaal gesproken onmiddellijk opeisbaar nadat deze is opgelegd. Dit betekent dat de overtreder de boete in principe meteen moet betalen ook al is tegen de boete bezwaar ingesteld en staat de boete dus nog niet definitief vast.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Zorgvuldig en verdeeld?

In Nederland geldt een niet al te strenge eis om bij de oplegging van een bestuurlijke boete de functie van het achterhalen en vaststellen van overtredingen (toezicht) te scheiden van die om daarvoor een bestuurlijke boete op te leggen en voor te bereiden (de functiescheiding).

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Misvattingen over de last onder dwangsom

In het bestuurlijke sanctierecht wordt een onderscheid gemaakt tussen herstelsancties en bestraffende sancties. Naar aanleiding van recente uitspraken van zowel de civiele als de strafkamer van de Hoge Raad is een discussie ontstaan over het al dan niet bestraffende karakter van de last onder dwangsom. In deze bijdrage staat de volgende vraag centraal: ‘In hoeverre kan de last onder dwangsom worden aangemerkt als een bestraffende sanctie?’

Read More
Print Friendly and PDF ^