Artikel: Naar een functioneel verschonings­recht voor beëdigd mediators?

Het wetsvoorstel Wet bevordering mediation kent aan beëdigd mediators een functioneel verschoningsrecht toe. Hoe kan deze toekenning, in het licht van enerzijds de beperkingen die dit functionele verschoningsrecht voor de waarheidsvinding in civiele procedures met zich brengt en anderzijds de voordelen die daaraan verbonden zijn, gewaardeerd worden?

Read More
Print Friendly and PDF ^

Noot: Vallen camerabeelden van de wachtruimte en de toegangswegen tot het ziekenhuis binnen de reikwijdte van het (afgeleide) verschoningsrecht?

In het arrest van 10 april 2018 zag de Hoge Raad zich voor de vraag gesteld of camerabeelden die zich op een in beslag genomen gegevensdrager bevinden, onder het verschoningsrecht vallen. In deze zaak ging het om beveiligingsbeelden van de wachtruimte en van alle toegangspaden tot het ziekenhuis. Volgens de Hoge Raad kúnnen camerabeelden onder het verschoningsrecht vallen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Hadden inbeslaggenomen stukken en vastgelegde gegevens, waaronder geheimhoudersstukken, met toepassing van art. 98 Sv ter beslissing aan RC moeten worden voorgelegd?

Hoge Raad 16 oktober 2018, ECLI:NL:HR:2018:1960

Het middel keert zich tegen de ongegrondverklaring van het beklag door de Rechtbank en in het bijzonder tegen de verwerping van klaagsters stelling dat de inbeslaggenomen stukken en de vastgelegde gegevens, waaronder zich geheimhoudersstukken bevinden, ten onrechte niet met toepassing van art. 98 Sv ter beslissing aan de Rechter-Commissaris zijn voorgelegd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Column: Powerplay vs. magistratelijkheid, ja ook bij de opsporing

Door Lauren Dallau, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Het jaar 2015 was het jaar van het verschoningsrecht. Er verschenen diverse uitspraken van de Hoge Raad met betrekking tot deze kwestie en advocatuur en Openbaar Ministerie stonden lijnrecht tegenover elkaar. In de rechtszaal is dit regelmatig nog steeds zo, maar hoe gaat het eigenlijk tijdens het opsporingsonderzoek?

Read More
Print Friendly and PDF ^

Conclusie AG: Had RB behandeling van klaagschrift van verschoningsgerechtigde moeten aanhouden & stukken in handen moeten stellen van RV om te beoordelen of daarvan kennis kan worden genomen?

Parket bij de Hoge Raad 25 september 2018, ECLI:NL:PHR:2018:1043

Het middel bevat de klacht dat de rechtbank ten onrechte, althans ontoereikend gemotiveerd, de klacht van de klaagster heeft verworpen dat de inbeslaggenomen stukken en de vastgelegde gegevens waaronder zich stukken en gegevens zouden bevinden die onder het verschoningsrecht van klaagster vallen, met toepassing van art. 98 Sv ter beslissing aan de rechter-commissaris behoren te worden voorgelegd.

Read More
Print Friendly and PDF ^