Vernietiging informatiebeschikking na gebruik verschoningsgerechtigd materiaal door Inspecteur

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 25 april 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:1566

De zaak betrof een geschil tussen de Belastingdienst en een ondernemer die in 2009 gewond was geraakt bij de vliegramp met een toestel van Turkish Airlines op Schiphol. De man ontving enkele miljoenen schadevergoeding, onder meer wegens gederfde inkomsten, maar nam dit niet op in zijn aangifte inkomstenbelasting.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Een advocaat in de CC – is daar iets mis mee?

Advocaten en notarissen worden in de praktijk veelvuldig ook via de cc geïnvolveerd in e-mail-correspondentie van cliënten. Dat is riskant, omdat er tegenwoordig opsporingsambtenaren en officieren van justitie bestaan die de opvatting huldigen dat wie in de cc van een e-mail staat, niet kan gelden als een geadresseerde van die e-mail.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Beslissing op beroep op verschoningsrecht door instelling voor geestelijke gezondheidszorg na vordering van camerabeelden

Rechtbank Limburg 18 juni 2019, ECLI:NL:RBLIM:2019:5552

Met de geneesheer-directeur is de rechter-commissaris van oordeel dat de camerabeelden onder het medisch beroepsgeheim vallen en in beginsel ook onder het verschoningsrecht. Ook de Hoge Raad heeft zulks (nogmaals) overwogen in zijn arrest d.d. 10 april 2018 (ECLI:N:HR:2018:553). De vraag die de rechter-commissaris heeft te beantwoorden is of in casu sprake is van zo uitzonderlijke omstandigheden, dat het verschoningsrecht moet wijken voor het belang van de waarheidsvinding.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Corporate plea bargaining

Het gist en gonst rond het verschoningsrecht in de publiciteit, de rechtszaal en de politiek. Justitie klaagt dat het verschoningsrecht door advocaten als ‘procedureel wapen’ wordt ingezet, advocaten klagen dat vertrouwelijke communicatie wel degelijk wordt ingezien en dat er veel fouten worden gemaakt bij het ‘uitgrijzen’. En nu ligt er het voorstel dat advocatenkantoren onderzoek kunnen gaan doen naar fraude door hun cliënten.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Verzoek getuigenverhoor over inbreuk verschoningsrecht afgewezen

Rechtbank Oost-Brabant 5 juni 2019, ECLI:NL:RBOBR:2019:3107 (Civiel recht)

De rechtbank heeft een verzoek van advocaten tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor ex artikel 186 Rv en het opstellen van een voorlopig deskundigenbericht ex artikel 202 Rv - over inbreuken op het verschoningsrecht in een strafrechtelijk onderzoek naar twee vermogensbeheerders - afgewezen.

Read More
Print Friendly and PDF ^