Bouwbedrijven verantwoordelijk voor fatale val bouwvakker Hoog Catharijne

Rechtbank Amsterdam 24 juli 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:5361 en ECLI:NL:RBAMS:2019:5365

Bouwbedrijven BAM en Blitta zijn beide verantwoordelijk voor de fatale val die een bouwvakker maakte op de bouwplaats van Nieuw Hoog Catharijne in Utrecht, in januari 2017. Hoofdaannemer BAM moet een boete betalen van 75.000 euro, onderaannemer Blitta krijgt een boete van 50.000 euro opgelegd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Merendeel bedrijven leeft arbo-regels onvoldoende na

Het percentage bedrijven dat aan belangrijke arbo-regels voldoet, is veel lager dan het deel dat de regels niet naleeft. Wel is er in vergelijking met voorgaande jaren een voorzichtige positieve ontwikkeling te zien. In 2018 heeft een derde van de bedrijven een preventiemedewerker, bedrijfshulpverlening, een overeenkomst met een arbodienst en een inventarisatie gemaakt van de risico’s voor werknemers. In 2016 voldeed 27% van de bedrijven aan al deze verplichtingen uit de Arbowet. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Arbo in Bedrijf 2018’ dat de Inspectie SZW heeft uitgevoerd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Geen nader strafrechtelijk onderzoek naar overlijden commando

Het Openbaar Ministerie (OM) Oost-Nederland doet geen nader strafrechtelijk onderzoek naar het overlijden van een commando in opleiding in een zwembad in Roosendaal op 19 oktober vorig jaar. Het slachtoffer nam deel aan een zwemtraining en kwam tijdens een groepsoefening op een gegeven moment niet meer boven water. Hij is uit het water gehaald, gereanimeerd en naar een ziekenhuis gebracht, waar hij enkele dagen later is overleden.

De Koninklijke Marechaussee (KMar) heeft onderzoek naar het incident gedaan. Centraal in het onderzoek stond de vraag of de aanwezige instructeurs onvoldoende toezicht hebben gehouden en of hen daardoor mogelijk een strafrechtelijk verwijt kan worden gemaakt. Daarnaast heeft het OM een pathologisch onderzoek op het lichaam van het slachtoffer laten uitvoeren om de exacte doodsoorzaak vast te kunnen stellen.

Tijdens de oefening waren er meerdere instructeurs aanwezig. Uit het onderzoek is gebleken dat tijdens de oefening de instructeurs constant toezicht op de cursisten in het zwembad hebben gehouden. Binnen twintig tot dertig seconden werd opgemerkt dat het slachtoffer na een opdracht niet boven water was gekomen. Vervolgens is adequaat gehandeld, zodat volgens het OM geen sprake is van schending van de zorgplicht door de instructeurs.

Uit het pathologisch rapport blijkt daarnaast dat niet eenduidig vastgesteld kan worden waaraan het slachtoffer is overleden. Hierdoor wordt niet duidelijk of het handelen van de instructeurs van invloed is geweest op het overlijden van de man.

Omdat er geen sprake is van schending van de zorgplicht en er geen causaal verband kan worden gelegd tussen het overlijden van de man en het handelen van de instructeurs, heeft het OM besloten om geen nader strafrechtelijk onderzoek in te stellen. Alle betrokkenen zijn inmiddels door het OM op de hoogte gebracht van deze beslissing.

Bron: OM

Print Friendly and PDF ^

ABRvS: Volledig ontbreken van verwijtbaarheid in Arbozaak

Raad van State 22 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1674

De Afdeling heeft, in afwijking van de rechtbank, geoordeeld dat sprake is van het volledig ontbreken van verwijtbaarheid in een Arbozaak: adequate risico-inventarisatie met toegemeten instructies en toezicht daarop.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor overtreding Arbeidsomstandighedenwet, verwerping OVAR-verweer

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22 mei 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:4493

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het nemen van onvoldoende maatregelen om zware ongevallen te voorkomen. Als gevolg daarvan is een ongeluk ontstaan waarbij slachtoffer, die bij verdachte aan het werk was, ernstig gewond is geraakt. Slachtoffer heeft blijvende schade overgehouden aan dit ongeluk. Met voornoemd handelen is verdachte tekortgeschoten in de op haar rustende zorgplicht ter bescherming van de gezondheid en het welzijn van de personen die bij haar aan het werk waren.

Read More
Print Friendly and PDF ^