Fiscale interpretatiemethodes en valsheid in geschrifte

In het fiscale strafrecht gaat een verdenking van belastingfraude veelal gepaard met een verdenking van valsheid in geschrifte. Zo kan bijvoorbeeld sprake zijn van een onjuiste factuur of overeenkomst waarmee de fiscale fraude is gepleegd. Maar dit hoeft zeer zeker niet altijd het geval te zijn. Zelfs als een fiscale herkwalificatie van de feiten plaatsvindt dan betekent dat nog niet dat de onderliggende stukken vals zijn. In de recente vrijspraak van een oud Achmea bestuurder voor valsheid in geschrifte wordt dit onderscheid goed duidelijk gemaakt.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Raad van State stelt vragen aan Europees Hof over verblijfsrecht door fraude

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 20 september 2017 in een vreemdelingenzaak zogenoemde prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg over de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn en over de Europese Richtlijn langdurig ingezetenen. De Afdeling bestuursrechtspraak wil weten of deze richtlijnen toestaan dat een verblijfsvergunning kan worden ingetrokken wanneer fraude is gepleegd, maar een gezinslid daar niet van wist.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Hof straft voormalig notaris zwaarder wegens valsheid in geschrifte en witwassen

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20 september 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:8224 

Voor witwassen en valsheid in geschrifte heeft het hof een notaris een zwaardere straf opgelegd dan de rechtbank Gelderland. Zowel het OM als de verdachte waren in hoger beroep gegaan.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Vervolging van ondernemingen voor schendingen van de mensenrechten - mogelijkheden naar Nederlands strafrecht

In toenemende mate lijken internationaal opererende ondernemingen betrokken te zijn bij mensenrechtenschendingen. Wanneer een onderneming zich schuldig maakt aan, of althans een aandeel heeft in mensenrechtenschendingen begaan in het buitenland, biedt de Nederlandse strafwet, met inbegrip van de rechtsmachtsbepalingen, verschillende mogelijkheden tot vervolging. In de praktijk heeft dit echter tot op heden niet geleid tot daadwerkelijke vervolging, laat staan tot een onherroepelijke veroordeling van een onderneming.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Voordoen als advocaat valt niet onder valselijk bekleden van een ambt (art. 196 Sr)

Hoge Raad 19 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2415

In het bestreden arrest ligt als oordeel van het Hof besloten dat met de uitoefening van het beroep van advocaat een van het openbaar gezag deel uitmakend ambt wordt bekleed in de zin van art. 196 Sr.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

HR herhaalt relevante overwegingen m.b.t. roekeloosheid

Hoge Raad 19 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2414

Om tot het oordeel te kunnen komen dat in een concreet geval sprake is van roekeloosheid in de zin van art. 175, tweede lid, WVW 1994, zal de rechter zodanige feiten en omstandigheden moeten vaststellen dat daaruit is af te leiden dat door de buitengewoon onvoorzichtige gedraging van de verdachte een zeer ernstig gevaar in het leven is geroepen, alsmede dat de verdachte zich daarvan bewust was, althans had moeten zijn.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Debat: Strenger toezien op gebruik gevaarlijke stoffen

Chemiebedrijven moeten transparanter zijn over het gebruik van gevaarlijke stoffen. En de controle en handhaving moeten beter. De Kamer debatteert met staatssecretaris Dijksma (Milieu) en minister Asscher (Sociale Zaken).

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Advocaat bij verhoor: efficiënt!

Uit internationaal onderzoek bleek al jaren dat de rol van de advocaat niet of hooguit slechts tijdelijk tot een toename van zwijgende verdachten leidt. Dit is inmiddels ook bevestigd in Nederlands onderzoek, waaruit kan worden geconcludeerd dat er geen relatie bestaat tussen verhoorbijstand en een beroep op het zwijgrecht.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Europese Commissie wil meer toezicht op Europees niveau op financiële markten

De Europese Commissie wil het toezicht op de financiële markten verbeteren. Volgens EU-commissaris Valdis Dombrovskis (Kapitaalmarktunie) verandert de financiële sector snel, met een explosieve groei in technologie en groene financiering. ,,De EU moet zorgen voorop te lopen en niet erachteraan."

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Kroniek Ondernemingsstrafrecht

Afgelopen zomer heeft de redactie van het Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving met veel zorg de allereerste Kroniek Ondernemingsstrafrecht samengesteld. Deze kroniek maakt deel uit van de september-editie van het tijdschrift. De kroniek zal ieder half jaar worden uitgebracht. Raad pleeg hier de kroniek. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF