Zomerstop BijzonderStrafrecht.nl

In verband met de vakantieperiode last BijzonderStrafrecht.nl een zomerstop in van maandag 15 juli t/m vrijdag 23 augustus. Vanaf maandag 26 augustus worden er weer nieuwsberichten op de website gepubliceerd. Uiteraard zijn we wel per e-mail en telefoon bereikbaar.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Wetsvoorstel ter versterking van de aanpak van ondermijning in consultatie

Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) wil de ondermijnende criminaliteit op verschillende manieren hard en effectief aanpakken. Daarom krijgen politie en Openbaar Ministerie meer mogelijkheden om het bedrijfsproces van criminelen te verstoren en onderzoek te doen naar veroordeelde criminelen die hoge boetes niet betalen. Ook wil de minister de kosten voor het vernietigen van inbeslaggenomen drugs op daders verhalen. Dit zijn enkele in het oog lopende elementen van een conceptwetsvoorstel dat op 11 juli in consultatie is gegaan en onderdeel is van de wetgevingsagenda ondermijning.

Read More
Print Friendly and PDF ^

NVWA heeft niet onrechtmatig gehandeld in fipronil-incident

De Staat is niet aansprakelijk in een zaak die de Land en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) en 124 individuele pluimveehouders hebben aangespannen over het gebruik van fipronil ter bestrijding van bloedluis in de pluimveesector. De rechtbank Den Haag is van oordeel dat er geen sprake is van falend toezicht of een waarschuwingsplicht door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Ook heeft de NVWA geen onrechtmatige uitlatingen gedaan.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Af­de­ling be­stuurs­recht­spraak vraagt con­clu­sie over her­stelsanc­ties

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft een conclusie gevraagd aan staatsraad advocaat-generaal Widdershoven over het heroverwegen in bezwaar van een weigering om een herstelsanctie op te leggen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Nieuwe ATV-richtlijnen leggen afspraken tussen Belastingdienst en Openbaar Ministerie over strafvervolging van fiscale delicten op Curaçao vast

Met de Aanmelding, Transactie en Vervolgingsrichtlijnen (ATV-richtlijnen) zijn nieuwe afspraken tussen het Openbaar Ministerie, Inspectie der Belastingen, sector Fiscale Zaken, Stichting Belastingaccountantsbureau en de Douane geformaliseerd betreffende de aanpak en afhandeling van zaken waarbij sprake is van fiscale fraude en/of ontduiking van douaneregelgeving.

Read More
Print Friendly and PDF ^