Vacature Van Iersel Luchtman Advocaten (’s-Hertogenbosch): Ervaren medewerker economisch strafrecht met affiniteit met het omgevingsrecht

Je bent ambitieus met passie voor het economisch strafrecht, met een focus op het milieustrafrecht. Daarnaast heb je affiniteit met het omgevingsrecht en is adviseren en procederen in het bestuursrecht je niet vreemd. Je bent een teamspeler maar weet ook zelfstandig van wanten. Jouw cliënten zijn met name ondernemers uit het grotere MKB.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Kroniek ondernemingsstrafrecht

De veelzijdigheid aan strafrechtsgebieden die het ondernemingsstrafrecht kleurt dwingt bij het aanbieden van de kroniek over de eerste helft van 2018 tot keuzen. Die betreffen de rechtsgebieden waarvan hierna verslag wordt gedaan met de meest relevante ontwikkelingen op het gebied van rechtspraak, wet- en regelgeving.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Conclusie AG over afwijzing voorwaardelijk verzoek tot het horen van belastende getuigen & Toepassing criteria HR

Parket bij de Hoge Raad 2 oktober 2018, ECLI:NL:PHR:2018:1081
Het tweede middel klaagt erover dat het hof ten onrechte en in strijd met art. 6 EVRM het verzoek tot het horen van een negental getuigen heeft afgewezen, althans deze afwijzing onvoldoende heeft gemotiveerd.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Veroordeling maken van valse facturen, waardoor het leek dat mediabedrijf meer omzet genereerde, waardoor het bedrijf een hogere prijs voor de aandelen kon krijgen bij overname

Rechtbank Overijssel 2 oktober 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:3585

Een 65-jarige man uit Enschede is veroordeeld tot een taakstraf van 150 uur voor fraude met de boekhouding. Door het maken van valse facturen leek het dat zijn mediabedrijf meer omzet genereerde, waardoor het bedrijf een hogere prijs voor de aandelen kon krijgen bij een overname.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Beraadslaging in hoger beroep n.a.v. het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep ex art. 422 lid 2 Sv

Hoge Raad 9 oktober 2018, ECLI:NL:HR:2018:1887

Het middel klaagt dat het hof in strijd met art. 422, tweede lid, Sv slechts heeft beraadslaagd naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep. De toelichting houdt in dat in het arrest is opgenomen dat het is gewezen ‘naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep’. Op grond van artikel 422, tweede lid, Sv dient de beraadslaging in hoger beroep eveneens te geschieden naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg. De verdachte zou door het niet naleven van dit voorschrift in zijn belangen zijn geschaad.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Eisen: gevangenisstraffen, boetes & beroepsverboden geëist tegen verdachten (waaronder belastingadviseur en advocaat) voor jarenlange exploitatie illegale goksites

In de kern gaat het volgens het OM in deze zaak om een criminele organisatie die veel geld verdiende aan illegale gokspelen. De verdachten, 18 personen en 13 bedrijven, moeten daarvoor als het aan het openbaar ministerie ligt (deels voorwaardelijke) celstraffen tot 4 jaar en boetes tot 80.000 euro krijgen. Bovendien zou het vonnis in enkele zaken gepubliceerd moeten worden, en mogen de verdachten als het aan het OM ligt hun beroep enkele jaren niet uitoefenen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

FIOD doet doorzoekingen in belastingfraude met e-commerce 

De FIOD heeft op 11 oktober doorzoekingen gedaan in twee woningen en een bedrijfspand in de Kop van Noord-Holland en de gemeente Haarlemmermeer. Twee mannen van 54 en 28 jaar worden verdacht van het ontduiken van invoerrechten en omzetbelasting voor een bedrag van 690.000 euro. Beiden zijn niet aangehouden. Wel is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en bankrekeningen. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Leestip: Handboek Marktmisbruik

Deze uitgave maakt de lezer wegwijs in het marktmisbruikregime zoals dit geldt sinds het in werking treden van de Verordening Marktmisbruik. Daarmee is het boek onmisbaar voor zowel wetenschap als praktijk.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Conclusie AG over de ontvankelijkheid van het per e-mail ingestelde cassatieberoep

Parket bij de Hoge Raad 2 oktober 2018, ECLI:NL:PHR:2018:1078

De steller van het middel gaat niet in op de vraag naar de ontvankelijkheid van de verdachte in het beroep in cassatie. Deze vraag verdient niettemin de aandacht. In de onderhavige zaak doet zich immers de situatie voor waarin een administratief medewerker bij het gerechtshof Den Haag tot het instellen van het cassatieberoep door de daartoe gevolmachtigd raadsman van de verdachte was gemachtigd bij bijzondere volmacht die per e-mail was verstrekt.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Is sprake van verhaalfrustratie indien buiten iedere gemeenschap van goederen getrouwde partners de echtelijke woning op naam van de ene partner zetten?

Parket bij de Hoge Raad 2 oktober 2018, ECLI:NL:PHR:2018:1092

Het middel komt op tegen de ongegrondverklaring van het beklag met betrekking tot de woning, met name tegen het oordeel van de rechtbank dat er in casu sprake is van verhaalfrustratie zoals bedoeld in art. 94a lid 4 Sv.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF