De Roos & Pen zoekt (gevorderd) advocaat-stagiair & beginnend medewerker

De Roos & Pen is op zoek naar een (gevorderd) advocaat-stagiair & beginnend medewerker. Noodzakelijk is een uitstekende kennis van het straf(proces)recht en enige affiniteit en/of ervaring met het financieel-economisch strafrecht. Vergezel uw motivatiebrief van uw CV, eventuele getuigschriften, publicaties en cijferlijsten.

Read More
Print Friendly and PDF ^

2,5 miljoen euro boete voor Shell na explosies in fabriek en lekken gevaarlijke stof in Moerdijk

Rechtbank Oost-Brabant 17 juni 2019, ECLI:NL:RBOBR:2019:3336

Shell heeft niet voldoende maatregelen genomen om een zwaar ongeval zoals de explosies in Moerdijk in 2014 te voorkomen. Ook is het aan de schuld van het chemiebedrijf te wijten dat 1,5 jaar later een gevaarlijke stof in de buitenlucht terechtkwam, dat gevaar opleverde voor de gezondheid en het milieu. Shell overtrad de arbeidsomstandighedenwet en milieubeheerwet en moet een boete betalen van 2.500.000 euro.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Verzoek getuigenverhoor over inbreuk verschoningsrecht afgewezen

Rechtbank Oost-Brabant 5 juni 2019, ECLI:NL:RBOBR:2019:3107 (Civiel recht)

De rechtbank heeft een verzoek van advocaten tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor ex artikel 186 Rv en het opstellen van een voorlopig deskundigenbericht ex artikel 202 Rv - over inbreuken op het verschoningsrecht in een strafrechtelijk onderzoek naar twee vermogensbeheerders - afgewezen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM niet-ontvankelijk wegens schending una-via beginsel; Opgelegde verzuimboetes staan strafrechtelijke vervolging in de weg voor het niet doen van aangifte omzetbelasting

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 4 juni 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:2120

Het niet voldoen van de (materieel wel verschuldigde) omzetbelasting en het niet indienen van de aangifte omzetbelasting staan zodanig met elkaar in verband dat met betrekking tot de gelijktijdigheid van de gedragingen van de verdachte en met betrekking tot de wezenlijke samenhang in handelen en schuld, er sprake is van hetzelfde feit. Nu naar het oordeel van het hof sprake is van hetzelfde feit en ter zake daarvan reeds bestuurlijke boetes ex artikel 67c van de AWR en ex artikel 67b van de AWR zijn opgelegd, heeft dit dezelfde rechtsgevolgen als een kennisgeving van niet verdere vervolging (artikel 243 Wetboek van Strafvordering).

Read More
Print Friendly and PDF ^

Criminologie en bijzonder strafrecht

In deze bijdrage wordt in het kort het onderwerp van dit themanummer van TBS&H geïntroduceerd. In dit redactioneel wordt de invloed en betekenis van de criminologie voor de publiekrechtelijke rechtshandhaving verkend. Daarnaast wordt aan de hand van de verschillende bijdragen aan dit themanummer het speelveld van deze vorm van criminologie verkend.

Read More
Print Friendly and PDF ^