Roemeense Kövesi wordt hoofd van Europees OM

De Roemeense Laura Codruta Kövesi heeft groen licht gekregen de eerste baas van het Europese Openbaar Ministerie (EOM) te worden. Donderdag ging een meerderheid van regeringsleiders van de lidstaten akkoord met haar benoeming, die al gesteund wordt door het Europees Parlement. Dit tot woede van de Roemeense regering, die de corruptiejager Kövesi wilde blokkeren en een spreekverbod oplegde.

Read More
, ,
Print Friendly and PDF ^

Het Europees Openbaar Ministerie komt eraan: waakhond of papieren tijger?

Op 1 augustus 2018 heeft de Europese Commissie bevestigd dat Nederland gaat deelnemen aan het Europees Openbaar Ministerie (EOM). Het EOM is een onafhankelijk vervolgingsorgaan dat, in het kort, bevoegd is om strafbare feiten die ten koste gaan van de EU-begroting te onderzoeken, vervolgen en voor de nationale strafrechter te brengen, een taak die tot dusver was voorbehouden aan de nationale vervolgingsautoriteiten (in Nederland het Openbaar Ministerie).

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Een Europees Openbaar Ministerie: kansen en risico’s

Het Europees Openbaar Ministerie (EOM) zal bevoegd zijn om strafbare feiten die ten koste gaan van de EU-begroting te onderzoeken, te vervolgen en voor het gerecht te brengen. Hoewel het strafrecht van oudsher een voornamelijk nationale aangelegenheid is, wordt deze overheidstaak hiermee gecentraliseerd naar een supranationaal niveau. De Europese Commissie acht dit noodzakelijk, omdat de misdaden tegen het EU-budget jaarlijks minimaal 500 miljoen euro bedragen en er niet effectief tegen wordt opgetreden. 

Read More
Print Friendly and PDF ^

Invoeringswet Europees Openbaar Ministerie (EOM) in consultatie

Op 12 april jl. is het voorstel voor de Invoeringswet Europees Openbaar Ministerie (EOM) in consultatie gegaan. Het EOM zal bevoegd zijn inzake de vervolging van bepaalde strafbare feiten die de financiële belangen van de Europese Unie schaden. Het EOM is een orgaan van de Europese Unie en deelt zijn bevoegdheid met de lidstaten. Het EOM heeft hierbij wel een voorrangsrecht, doordat het kan besluiten een EU-fraude zaak die binnen de gedeelde bevoegdheid valt aan zich te trekken teneinde die zaak te onderzoeken en vervolgen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Laura Codruţa Kövesi (Roemenië) gekozen voor positie Europees hoofdaanklager

In een stemming is de Roemeense Laura Kövesi (45) gekozen als topkandidaat voor de positie van Europees hoofdaanklager. De drie kandidaten die elk hoopten de eerste hoofdaanklager van het Europees Openbaar Ministerie (EOM) te worden, moesten dinsdag in het Europees Parlement verschijnen.

Read More
Print Friendly and PDF ^