Advocaten mogen groot deel bewijsbeslag handhaven: aanwijzingen dat bij strafrechtelijk onderzoek kennis is genomen van vertrouwelijke e-mails tussen advocaten en verdachten

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14 mei 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:1808

Het bewijsbeslag* dat enkele advocaten van een vermogensbeheerder hebben gelegd op onder meer e-mailverkeer dat het Openbaar Ministerie, de FIOD en de Belastingdienst in beslag genomen hebben, mag grotendeels blijven liggen. Met deze uitspraak volgt het gerechtshof ’s-Hertogenbosch in grote lijnen de rechtbank Oost-Brabant. Die oordeelde eerder dat het volledige bewijsbeslag mocht blijven liggen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Verhaalsfrustratie (art. 94a Sv) & koude uitsluiting

Rechtbank Amsterdam 16 april 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:3176

De belanghebbende wordt verdacht van verduistering, verduistering in dienstbetrekking en/of oplichting als executeur en/of als bewindvoerder. De kinderen naam 2 hebben in de periode 2006-2007 een groot vermogen van meerdere miljoenen euro’s geschonken gekregen en geërfd van hun vader. Na diens overlijden is belanghebbende benoemd tot bewindvoerder over het geschonken en geërfde vermogen, daarnaast is hij benoemd tot executeur-testamentair. Van die positie zou belanghebbende misbruik hebben gemaakt ten koste van het aan de kinderen naam 2 toekomende vermogen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Beslag & (on)mogelijkheid beklag over (uitvoering van) door OM aanvaarde zekerheidstelling

Hoge Raad 16 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:612

Het middel keert zich louter tegen de partiële niet-ontvankelijkverklaring ten aanzien van het verzoek tot opheffing van een door klager op grond van art. 118a Sv tot zekerheidsstelling verstrekte bankgarantie van € 143.000.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM-cassatie: inbeslagneming van vordering ten behoeve van waarheidsvinding mogelijk?

Hoge Raad 2 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:487

Read More
Print Friendly and PDF ^

Wat dient te worden verstaan onder "gebruik van inbeslaggenomen voorwerpen" (art. 552a Sv)?

Parket bij de Hoge Raad 26 maart 2019, ECLI:NL:PHR:2019:297

In de schriftuur wordt betoogd dat het gebruik van de kopieën in strijd is met het specialiteitsbeginsel en dat art. 552a Sv expliciet de mogelijkheid open stelt om te klagen over het gebruik van in beslag genomen voorwerpen en de kennisneming van gegevens en dat daarin ook is bepaald dat schriftelijk kan worden verzocht om vernietiging van gegevens. Gesteld wordt dat het onaanvaardbaar is dat die mogelijkheid om op te komen tegen gebruik en kennisneming door een kunstgreep – zoals het kopiëren en retourneren van originelen – zou kunnen worden gefrustreerd.

Read More
Print Friendly and PDF ^