Schuldigverklaring zonder strafoplegging voor mineur feit, staat toekenning kosten (€ 120.000) advocaat niet in de weg

Rechtbank Noord-Holland 13 mei 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:4751

De rechtbank is van oordeel dat de strafzaak jegens verzoeker een megazaak betrof met als onderwerp 'corruptie', dat bij de doorzoeking van de woning van verzoeker twee wapens en munitie werd aangetroffen, en dat een inhoudelijk verband tussen de corruptie en het wapenbezit ontbreekt. De behandeling ter zitting betrof voor het overgrote gedeelte de verdenking van omkoping en het wapenbezit kwam slechts zeer beknopt aan de orde. De raadsman heeft een aparte declaratie opgemaakt voor zijn werkzaamheden ten behoeve van het wapenbezit, welk bedrag in schril contrast staat met de kosten van rechtsbijstand in de corruptiezaak.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Niet-ontvankelijkverklaring verzoek ex art. 591a Sv: Termijnoverschrijding niet verschoonbaar

Rechtbank Den Haag 5 februari 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:1770

De rechtbank verwerpt het verweer van de raadsman dat geen sprake is van termijnoverschrijding omdat het onderhavige verzoekschrift als aanvulling op een eerder - wel tijdig ingediend - verzoekschrift moet worden aangemerkt.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Verzoek voor vergoeding van kosten voor rechtsbijstand van Nederlandse (straf)zaak en in binnen- en buitenland diverse andere procedures

Rechtbank Den Haag 14 februari 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:1243

Tegen verzoeker is de verdenking ontstaan dat hij eind jaren zeventig en begin jaren tachtig in Argentinië betrokken is geweest bij zogeheten dodenvluchten. Verzoeker is in 2006 in Nederland als verdachte aangemerkt ter zake van overtreding van de Wet internationale misdrijven. In 2018 heeft de officier van justitie de zaak geseponeerd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Op verzoek van verdediging benoemde deskundige met hoger uurtarief dan gemaximeerde tarief. Verzoek deze kosten te vergoeden op grond van art. 591 Sv afgewezen.

Gerechtshof Amsterdam 21 september 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:3630

Op verzoek van de verdediging is een deskundige benoemd die een hoger uurtarief hanteerde dan het krachtens de Wet tarieven in strafzaken gemaximeerde tarief. Daarbij is tussen de verdediging en de rechter-commissaris de afspraak gemaakt dat de meerkosten voor rekening van de verdediging zouden komen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Door derde betaalde advocatenkosten: nieuwe vragen over artikel 591a Sv

Via artikel 591a Sv kunnen gewezen verdachten compensatie in de kosten van rechtsbijstand krijgen. Ook door een derde betaalde advocatenkosten kunnen vergoed worden op grond van dit artikel, bepaalde de Hoge Raad begin september. Maar de uitspraak roept ook weer nieuwe vragen op, stelt advocaat Thom Dieben in het Advocatenblad van november.

Read More
Print Friendly and PDF ^