Conclusie AG HvJEU in Nederlandse EVOA-zaak

Conclusie van Advocaat-generaal J. Kokott van 28 februari 2019, C‑624/17 (Openbaar Ministerie tegen Tronex B.V.)

De overbrenging van een grote partij elektrische apparaten die van winkeliers of leveranciers zijn opgekocht of die door consumenten zijn teruggebracht, moet worden beschouwd als overbrenging van afvalstoffen in de zin van de verordening betreffende de overbrenging van afvalstoffen indien niet voorafgaandelijk is vastgesteld dat alle apparaten kunnen worden gebruikt waarvoor zij bestemd zijn of niet alle apparaten op passende wijze zijn beschermd tegen schade tijdens het vervoer. Overtollig geworden elektrische apparaten die zich nog in de ongeopende originele verpakking bevinden, mogen zonder extra aanwijzingen daarentegen niet als afvalstoffen worden aangemerkt.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Hof van Justitie: strafrechtelijk onrechtmatig verkregen bewijs dient te worden uitgesloten

Het arrest van het Hof van Justitie in de zaak Dzivev gaat over bewijsuitsluiting van strafrechtelijk onrechtmatig verkregen bewijs in een btw-fraudezaak. De uitkomst van deze procedure is niet echt verbazingwekkend, maar een paar overwegingen in het arrest trekken wel de aandacht.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Toegang tot (milieu-)informatie

In een recent arrest van 4 september 2018 tikt het Hof van Justitie de Europese Commissie op de vingers voor de geheimhouding die zij aan de dag legt tijdens milieuwetgevingsprocessen. Volgens het Hof van Justitie zijn openbaarheid van bestuur en transparante besluitvorming van fundamenteel belang voor een democratische samenleving.

Read More
Print Friendly and PDF ^

AG HvJEU: Via telefoontaps verkregen onrechtmatig bewijs mag niet in btw-procedure worden gebruikt

Conclusie van Advocaat-Generaal M. Bobek 25 juli 2018, C‑310/16

Advocaat-generaal Bobek concludeert dat Bulgarije niet in strijd met het EU-recht handelt door te verbieden dat bewijsmateriaal dat onrechtmatig is verkregen in een strafrechtelijke procedure, niet in een btw-fraudezaak mag worden gebruikt.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Hof van Justitie EU handelt zaken sneller af

Voor het tweede jaar op rij zijn er bij het Hof van Justitie en het Gerecht van de EU meer dan 1600 nieuwe zaken binnengekomen: 1656 in 2017. Beide rechterlijke instanties samen hebben 1594 zaken afgedaan. Vooral bij het Gerecht zijn de procedures sneller afgerond. Dat blijkt uit de gerechtelijke statistieken die op 23 maart naar buiten zijn gebracht.

Read More
Print Friendly and PDF ^