Verzoek getuigenverhoor over inbreuk verschoningsrecht afgewezen

Rechtbank Oost-Brabant 5 juni 2019, ECLI:NL:RBOBR:2019:3107 (Civiel recht)

De rechtbank heeft een verzoek van advocaten tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor ex artikel 186 Rv en het opstellen van een voorlopig deskundigenbericht ex artikel 202 Rv - over inbreuken op het verschoningsrecht in een strafrechtelijk onderzoek naar twee vermogensbeheerders - afgewezen.

Op bevel van de Fiod heeft een hostingbedrijf digitale gegevens verstrekt van een verdachte in een strafrechtelijk onderzoek, die zijn e-mailverkeer bij dat hostingbedrijf had ondergebracht. Tot de verstrekte gegevens behoort e-mailverkeer tussen de verdachte en zijn advocaten.

De advocaten stellen dat de Staat een groot aantal geprivilegieerde e-mails bij derden heeft gevorderd en in beslag genomen. Volgens de advocaten heeft de Staat in strijd met de wet- en regelgeving kennis genomen van de betreffende e-mails en deze operationeel gebruikt in een strafrechtelijk onderzoek en ook voor externe doeleinden. De advocaten wensen door middel van de gedane verzoeken de aard, omvang, ernst en de gevolgen van de inbreuken op hun verschoningsrecht nader te onderzoeken, zodat zij in staat zijn zicht op de situatie te krijgen, hun proceskansen beter in te schatten en efficiënter te procederen.

De verzoeken worden door de rechtbank afgewezen omdat de advocaten bij de huidige stand van zaken geen voldoende feitelijk belang hebben bij hun verzoeken. Voor zover de advocaten nog enig belang zouden hebben bij hun verzoeken oordeelt de rechtbank dat de advocaten, vanwege de onevenredigheid van de over en weer betrokken belangen van de advocaten enerzijds en van de Staat anderzijds, in redelijkheid niet tot het uitoefenen van hun bevoegdheden hadden kunnen worden toegelaten.

In mei wisten de advocaten nog een succes te behalen in deze zaak: het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch handhaafde toen een door de advocaten gelegd bewijsbeslag. Volgens het Hof was de vrees van advocaten voor het verlies van gegevens door justitie terecht. Die vrees was onder meer ingegeven door ‘technische problemen’ met een werkkopie van in beslag genomen gegevens, waardoor deze niet meer bruikbaar was. Ook was een USB-stick defect geraakt.

Lees hier de volledige uitspraak.

Lees ook:
Print Friendly and PDF ^