Vernietiging informatiebeschikking na gebruik verschoningsgerechtigd materiaal door Inspecteur

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 25 april 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:1566

De zaak betrof een geschil tussen de Belastingdienst en een ondernemer die in 2009 gewond was geraakt bij de vliegramp met een toestel van Turkish Airlines op Schiphol. De man ontving enkele miljoenen schadevergoeding, onder meer wegens gederfde inkomsten, maar nam dit niet op in zijn aangifte inkomstenbelasting.

Tijdens de uitreiking van direct invorderbare aanslagen in de woning van belanghebbende is met instemming van de echtgenote van belanghebbende een ordner meegenomen uit de woning.

Deze ordner droeg een etiket waarop stond: "25. Febr. uçak kazasi hastane ve avukat bilgileri” (vertaling: “25 februari vliegtuigcrash en het ziekenhuis advocaat informatie”). In de ordner zat onder meer correspondentie tussen belanghebbende en het advocatenkantoor.

Op grond van de informatie in de ordner eiste de inspecteur aanvullende informatie van de man of van zijn advocaten. Zij weigerden deze informatie te geven, waarop de inspecteur de man twee informatiebeschikkingen heeft opgelegd.

Het geschil betreft het antwoord op de vraag of de Inspecteur terecht de informatiebeschikkingen van 24 november 2014 en 22 december 2014 heeft gegeven.

Het Hof stelt vast dat de stukken in de ordner aan de advocaat in zijn hoedanigheid van advocaat waren toevertrouwd, zodat deze zich terecht heeft beroepen op het verschoningrecht. De Inspecteur was daarom niet bevoegd om vragen te stellen naar aanleiding van de informatie uit de ordner. Het Hof vernietigt informatiebeschikking I.

De andere informatiebeschikking wordt slechts vernietigd voorzover niet duidelijk is welke concrete informatie de inspecteur wenst te krijgen. De betreffende vragen bestaan namelijk goeddeels uit algemene verdachtmakingen. De correspondentie met de accountant over de hoogte van de schade valt niet onder het verschoningsrecht van de advocaat, ondanks dat met deze stukken de schadeclaims door de advocaat zijn onderbouwd. Deze stukken moeten dus alsnog binnen vier weken aan de inspecteur worden verstrekt.

Lees hier de volledige uitspraak.

Print Friendly and PDF ^