Eerste Kamer akkoord met Rotterdam Rules inzake goederenvervoer over zee

De Eerste Kamer heeft het voorstel voor de Uitvoeringswet Rotterdam Rules op 2 juli 2019 als hamerstuk afgedaan.

Dit wetsvoorstel regelt de uitvoering van het verdrag voor het internationaal vervoer van goederen geheel of gedeeltelijk over zee (Rotterdam Rules) in Nederlandse wet en regelgeving. Het Verdrag moderniseert en uniformeert de bestaande verdragen over goederenvervoer over zee.

Met dit verdrag wordt rekening gehouden met containervervoer en is het mogelijk om gebruik te maken van een elektronisch vervoerbestand. Dit alles bevordert het internationale zeevervoer. Omdat iedereen zich aan dezelfde regels moet houden, leidt dit tot een verlaging van de vervoerskosten. Het verdrag zorgt dus voor voordelen voor Nederland en in het bijzonder de Nederlandse havens.

Het wetsvoorstel beoogt onder meer een wijziging van artikel 329bis van het Wetboek van Strafrecht. De huidige wettekst luidt als volgt:

De houder van een cognossement die opzettelijk over verschillende exemplaren daarvan onder bezwarende titel beschikt ten behoeve van verschillende verkrijgers, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Voorgesteld wordt na «cognossement» in te voegen: , verhandelbaar vervoerdocument of verhandelbaar elektronisch vervoerbestand.


Print Friendly and PDF ^