Nieuw middel in aanpak BTW-fraude

Op 15 mei jl. heeft de Europese Commissie een nieuw middel aangekondigd in de strijd tegen BTW-fraude. Het gaat om een systeem dat de lidstaten in staat zal stellen snel BTW-gegevens uit te wisselen en gezamenlijk te verwerken, wat leidt tot een eerdere detectie van verdachte netwerken.

De lancering van het systeem, Transaction Network Analysis (TNA) -tool, komt op een moment waarop diverse media opnieuw de enorme kosten die gepaard gaan met BTW-fraude blootleggen. Het nieuwe middel maakt deel uit van de voortdurende inspanningen van de Commissie om een modern en fraudebestendig btw-stelsel op te zetten.

Op de website van de Europese Commissie wordt de tool als volgt omschreven:

VAT fraud can take place in the blink of an eye, making it even more important that Member States have tools to allow them to act as quickly and efficiently as possible. The TNA, which Member States started using today, will allow tax authorities fast and easy access to cross-border transaction information, leading to quick action when potential VAT fraud is flagged.

The TNA, developed through close collaboration between Member States and the Commission, will also allow much closer cooperation between the EU's network of anti-fraud experts (‘Eurofisc') when it comes to jointly analysing information so that VAT carousel fraud can be detected and intercepted as fast and effectively as possible. It will boost cooperation and information exchange between national tax officials, allowing Eurofisc officials to cross-check information with criminal records, databases and information held by Europol and OLAF, the EU's anti-fraud agency, and to coordinate cross-border investigations.

Meer weten over (de aanpak van) BTW-fraude?

Kom dan naar onze Cursus BTW-(carrousel)fraude. Klik hier voor meer informatie.
Print Friendly and PDF ^