Artikel: De strafrechtelijke aansprakelijkheid van de wegbeheerder

Op 20 februari 2018 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen met betrekking tot de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de wegbeheerder voor een verkeersongeval met dodelijke afloop. In die zaak ging het om een motorrijdster en haar passagiere die door slecht wegdek ten val kwamen en het ongeval niet overleefden. De gemeente Stichtse Vecht, de wegbeheerder van de betreffende weg, was voor dat slechte wegdek al een aantal maal gewaarschuwd, onder meer door een brief van een andere motorrijder die op dezelfde plek eerder die maand ook al was gevallen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Man bestraft voor containerongeluk Zutphen

De Rechtbank Gelderland veroordeelt een 22-jarige man uit Vaassen voor het plaatsen van een container op de openbare weg in Zutphen zonder veiligheidsmaatregelen te nemen. Hierdoor overleed een bromfietser. De man krijgt een werkstraf van 150 uur, gelijk aan de eis van de officier van justitie.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak: geen causaal verband tussen verkeersovertreding(en) van verdachte en het fatale ongeluk dat daarna heeft plaatsgevonden

Rechtbank Amsterdam 14 november 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:8081

De rechtbank moet de vraag beantwoorden of verdachte schuldig is aan een verkeersongeval in de zin van artikel 6 van de Wegenverkeerswet 1994. Om van schuld in de zin van dat artikel te kunnen spreken, moet kunnen worden vastgesteld dat ten minste sprake is van een aanmerkelijke mate van verwijtbare onvoorzichtigheid, onoplettendheid en/of onachtzaamheid van de kant van de verdachte. Bij de beantwoording van deze vraag komt het aan op het geheel van de gedragingen van de verdachte, de aard en de ernst daarvan en de overige omstandigheden van het geval.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Bevoegdheid BOA Domein openbare ruimte

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28 augustus 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:7711

Bevoegdheid BOA Domein openbare ruimte. Geslotenverklaring bij tunnel Veenendaal-De Klomp. In dit geval was de Circulaire Buitengewoon Opsporingsambtenaar van toepassing. De interpretatie van het begrip ‘openbare orde’, die is gegeven in de brief van het College van Procureurs-Generaal van 12 april 2011, kan niet als richtinggevend worden aangemerkt. Het optreden van de BOA had geen relatie met de ‘openbare orde’, zodat de BOA niet bevoegd was tot opleggen van een beschikking.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Leestip: Verkeersmisdrijven

Dit boek bevat een uitzetting van de verkeersmisdrijven zoals vervolgbaar op grond van de Wegenverkeerswet en het Wetboek van Strafrecht (zoals dood door schuld, doodslag). Het boek bevat een uitwerking van alle verkeersmisdrijven, zoals het rijden onder invloed, het gevaarlijk rijden, het verlaten van het plaats ongeluk e.d. 
 

Read More
Print Friendly and PDF ^