Beschikking verschoningsrecht: Maken inbeslaggenomen creditnota’s voorwerp van het strafbare feit uit?

Hoge Raad 6 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1018

De rechtbank Gelderland, zittingsplaats Arnhem, heeft op 28 oktober 2016 het klaagschrift van klaagster ongegrond verklaard voor zover betrekking hebbend op de stukken met de nummers 50, 52 en 13 tot en met 29, en gegrond verklaard voor zover het betrekking heeft op de stukken met de nummers 12, 30 tot en met 49 en 51.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Bewijsvergaring in het boeterecht als Chefsache

Met de op 12 april 2017 uitgebrachte conclusie van staatsraad advocaat-generaal Keus is de bewijsgaring in het boeterecht tot Chefsache verheven. De conclusie van de staatsraad A-G raakt veel onderwerpen van bewijsgaring in het formele boeterecht die van belang zijn. Op een aantal opvattingen heeft de auteur kritiek. Zo betwijfelt hij onder meer of de reflexwerking van het zwijgrecht wel bestaat en mist hij, terwijl regelmatig wordt verwezen naar beperking en normering door de beginselen van een goede procesorde, daarvan invulling.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Europol pakt fraude met vliegtickets aan

Europol heeft een grootscheepse actie ondernomen tegen fraude met vliegtickets. Het gaat onder meer om vervoersbewijzen die werden aangekocht met gestolen of vervalste creditcards. In verscheidene landen werden in totaal 153 mensen aangehouden.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Rekenkamer duikt op fraudecontrole EU

De Europese Rekenkamer gaat onderzoeken hoe fraude met EU-geld wordt aangepakt door de Europese Commissie. Voor het onderzoek worden onder meer bijdragen gevraagd van openbaar aanklagers, wetenschappers, ngo’s, en de organisaties Europol en EuroJust.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Boete van EUR 220.000 geëist tegen Dow Benelux B.V.

Het Openbaar Ministerie heeft op 13 juni in de rechtbank in Den Bosch een boete van 220.000 euro geëist tegen het Zeeuwse bedrijf Dow Benelux B.V (Hierna: Dow). Het OM verwijt de chemiereus dat ze niet redelijkerwijs alles hebben gedaan om eind 2014 het lekken van 3,45 ton methaan te voorkomen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Exit ne bis in idem

Onlangs heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in baanbrekende jurisprudentie het ne bis in idem-beoordelingskader losgelaten bij een besluit op herhaalde aanvraag. Deze bijdrage bespreekt de achtergronden van de ne bis in idem-regeling, de voorheen geldende rechtspraak, de gewijzigde rechtspraak (ECLI:NL:RVS:2016:1759, ECLI:NL:RVS:2016:3131) en de belangrijkste gevolgen voor de praktijk.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Europese Commissie verheugd over besluit tot instelling van het Europees openbaar ministerie

Op 8 juni jl. hebben in de Raad Justitie 20 lidstaten politieke overeenstemming bereikt over de instelling van het nieuwe Europees Openbaar Ministerie in het kader van nauwere samenwerking.Nu moet het Europees Parlement ermee instemmen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

OM eist 150 uur werkstraf in hoger beroep tegen advocaat verdacht van valsheid in geschriften

De advocaat-generaal (OM) in Den Bosch eiste op 13 juni in hoger beroep een werkstraf van 150 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf tegen een advocaat uit Bergen op Zoom. De advocaat wordt er van verdacht in een civiele procedure een voor zijn cliënt gunstige getuigenverklaring verklaring te hebben ingebracht terwijl vast staat dat die verklaring niet door de getuige was ondertekend.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Voorwaardelijke geldboete voor schending EVOA

Rechtbank Rotterdam 11 mei 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:4242

De verdachte rechtspersoon heeft een container beladen met mengafval vanuit Duitsland , via Nederland, doen overbrengen naar Hong Kong. Het transport van dit afval geschiedde zonder kennisgeving aan en toestemming van de betrokken autoriteiten, zodat sprake is van illegale overbrenging als bedoeld in de EVOA.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Hoge boetes en forse werkstraffen in milieufraudezaak

Drie bedrijven uit de afvaloliebranche, gevestigd in Farmsum, Lelystad en Roosendaal, zijn dinsdag veroordeeld tot boetes van € 350.000,00 tot 1,5 miljoen euro. Daarnaast heeft de rechtbank twee voormalige directieleden werkstraffen van 180 en 240 uren en boetes van € 75.000,00 en € 100.000,00 opgelegd.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF