Artikel: Bewijsvergaring in het boeterecht als Chefsache

Met de op 12 april 2017 uitgebrachte conclusie van staatsraad advocaat-generaal Keus is de bewijsgaring in het boeterecht tot Chefsache verheven. De conclusie van de staatsraad A-G raakt veel onderwerpen van bewijsgaring in het formele boeterecht die van belang zijn. Op een aantal opvattingen heeft de auteur kritiek. Zo betwijfelt hij onder meer of de reflexwerking van het zwijgrecht wel bestaat en mist hij, terwijl regelmatig wordt verwezen naar beperking en normering door de beginselen van een goede procesorde, daarvan invulling.

De rechtspraktijk heeft behoefte aan een overzicht van uitgangs- of oriëntatiepunten. Ook is het hoog tijd dat de bestuursrechtspraak helder maakt wat precies onder ‘verhoor’ wordt verstaan. Enigszins teleurstellend is ook dat een aanzet tot een corpus bewijsregels dat in het gehele formele boeterecht geldt, uit is gebleven, evenals een bespreking van de rol van het boeterapport als buitengrens van boeteprocedures waar het boeterapport voorafgaat aan het boetebesluit.

Lees verder:

 

 

Print Friendly and PDF ^