Witwassen: sprake van eigen misdrijf?

Rechtbank Amsterdam 1 juli 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:4189

De verdediging heeft betoogd dat het hier gaat om geldbedragen die afkomstig zijn uit eigen misdrijf en dat dat geen witwassen oplevert. De rechtbank overweegt dat de verklaring van verdachte dat hij de geldbedragen heeft verdiend met “verkeerde dingen” dermate vaag en algemeen is dat deze als onaannemelijk ter zijde moet worden gesteld. De rechtbank gaat ervan uit dat de geldbedragen afkomstig zijn uit enig misdrijf. Onvoldoende aannemelijk is geworden dat dat misdrijf door verdachte zelf is begaan. Het belang met het oog waarop de Hoge Raad eerdergenoemd vereiste heeft geformuleerd – voorkoming van dubbele bestraffing – is in het onderhavige geval dus niet in het geding. Verweer wordt verworpen. Witwassen bewezenverklaard.

Lees hier de volledige uitspraak.

 

Print Friendly and PDF ^