'Hoe verder met de 'verruimde' inkeerregeling?'

De Staatssecretaris van Financiën heeft de inkeerregeling van artikel 67n AWR tijdelijk verruimd. Tot 1 juli 2014 wordt de vanaf 1 juli 2009 geldende (nieuwe) regel dat een belastingplichtige alleen voor de laatste twee jaar boetevrij kan inkeren, niet toegepast. Deze "verruiming" zal ook na 30 juni 2014 moeten worden gehandhaafd voor jaren waarvoor onder de oude inkeerregeling boetevrij kon worden ingekeerd, omdat de nieuwe regel in strijd is met het in artikel 7 EVRM en artikel 15 IVBPR neergelegde beginsel van "non-retrospectiveness of more stringent criminal laws".

Lees verder:

  • Hoe verder met de 'verruimde' inkeerregeling? door P.M.G. Jansen in WFR 2014/954
Print Friendly and PDF ^