Verdachte wordt als leidinggevende van een tweetal bedrijven veroordeeld voor valsheid in geschrift met betrekking tot een aantal vervoersbewijzen zuiveringsslib en compost

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 23 januari 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:190

Verdachte wordt als leidinggevende van een tweetal bedrijven (die zorgden voor het vervoer van compost) veroordeeld voor valsheid in geschrift met betrekking tot een aantal vervoersbewijzen zuiveringsslib en compost (VZC’s).

Op deze VZC’s werd opzettelijk een andere afnemer van compost vermeld dan degene die daadwerkelijk de compost had afgenomen. Door het handelen van verdachte wordt de regelgeving van de Meststoffenwet ondermijnd, waardoor overbemesting zou kunnen plaatsvinden.

Dit zou milieuschade voor de bodem en grondwater kunnen veroorzaken.

De rechtbank heeft bij de strafoplegging aansluiting gezocht bij de bestuurlijke boetes die doorgaans worden opgelegd voor soortgelijke overtredingen van de Meststoffenwet. Voorts is rekening gehouden met een ruime overschrijding van de redelijke termijn.

Verdachte wordt veroordeeld tot een geldboete van € 47.100 waarvan €23.550 voorwaardelijk.

 

Lees hier de volledige uitspraak. 

 

 

Print Friendly and PDF ^