Nationale Ombudsman: OM moet rechterlijke uitspraak beslag uitvoeren

In het kader van het strafvorderlijke onderzoek is door het Openbaar Ministerie onder verzoeker beslag gelegd op een (cash) geldbedrag van € 1.630,-. De officier van justitie heeft vervolgens laten weten dat het geldbedrag is overgedragen aan het Centraal Justitieel Incasso Bureau om het bedrag te kunnen verrekenen met nog opstaande boetes op naam van verzoeker. Verzoeker kon zich hier niet in vinden en heeft een beklagschrift bij de Raadkamer van de rechtbank Den Haag ingediend en de teruggave van het geldbedrag verzocht. De rechter was in zijn uitspraak duidelijk; De wijze van verhaal zoals gedaan door de officier van justitie is in strijd met de wet en verzoeker is in zijn belangen geschaad. De rechter gelastte de teruggave van het geldbedrag aan verzoeker. Het Openbaar Ministerie heeft hier geen gevolg aan gegeven. Evenmin zijn van dit bedrag boetes van verzoeker betaald?

De Nationale ombudsman acht dit niet behoorlijk. Het Openbaar Ministerie heeft gelet op de rechtstatelijke verhoudingen tussen hem en de rechtspraak de plicht om gevolg te geven aan uitspraken van rechters. Het is dan ook onjuist dat het Openbaar Ministerie de beslissing van de rechter naast zich neer heeft gelegd. Indien het Openbaar Ministerie van mening is dat de beslissing van de rechter niet correct was dan had de weg van cassatie bewandeld moeten worden. Door geen gevolg te geven aan de beslissing van de rechter en het in beslaggenomen geldbedrag niet aan verzoeker terug te geven, heeft het Openbaar Ministerie te Den Haag in strijd gehandeld met het vereiste van betrouwbaarheid.

 

Aanbeveling

De Nationale ombudsman geeft de minister van Veiligheid en Justitie in overweging om gevolg te (laten) geven aan de beslissing van de Raadkamer van de Rechtbank Den Haag d.d. 12 juli 2016, betreffende verzoeker.

Lees hier het volledige rapport.

 

 

Print Friendly and PDF ^