Echtpaar veroordeeld tot werkstraffen voor belastingfraude

Rechtbank Overijssel 4 september 2017, ECLI:NL:RBOVE:2017:3435 en ECLI:NL:RBOVE:2017:3438

Een 54-jarige man en zijn 48-jarige vrouw uit Lelystad hebben werkstraffen opgelegd gekregen van respectievelijk 150 uur en 190 uur vanwege valsheid in geschrifte en het indienen van onjuiste aangiften voor de omzet- en inkomstenbelasting. De rechtbank in Almelo legde de twee daarnaast een voorwaardelijke gevangenisstraf op voor de duur van drie maanden.
 

Onjuiste aangiften

De 54-jarige man deed in de ten laste gelegde periode, 2009 t/m 2013, mee aan darttoernooien, verzorgde dartdemonstraties en deed tv-optredens. Zijn echtgenote boekte de reizen, regelde de inschrijvingen en was verantwoordelijk voor de administratie. De vrouw verzorgde de aangiften inkomstenbelasting van haarzelf en haar echtgenoot over de jaren 2010 tot en met 2012 en de aangiften omzetbelasting van hun gezamenlijke VOF over de jaren 2009 tot en met 2013. Volgens de rechtbank is bij deze aangiften telkens een te laag bedrag aan belastbaar inkomen dan wel omzet vermeld. Hierdoor is de Nederlandse Staat een bedrag van ruim 100.000 euro misgelopen.
 

Onvoldoende kennis

Volgens de verdediging was er geen sprake van (boze) opzet, maar waren de onjuiste aangiften het gevolg van onvoldoende boekhoudkundige kennis. De rechtbank is van oordeel dat het niet anders kan zijn dan dat de vrouw zich bewust is geweest van de aanmerkelijke kans dat de door haar ingevulde belastingaangiften onjuist waren. Ze heeft nagelaten om deskundige hulp in te roepen terwijl ze wist dat ze onvoldoende kennis had en het moeilijk vond om de aangiften in te vullen.
 

Aansprakelijkheid man

Hoewel de aangiften zijn gedaan door de vrouw, is ook de man medeverantwoordelijk voor het indienen van de onjuiste aangiften, zo oordeelt de rechtbank. De 54-jarige man wist dat zijn vrouw onvoldoende kennis had. Desondanks heeft hij het opmaken en indienen van zijn aangiften inkomstenbelasting en de aangiften omzetbelasting voor de VOF aan haar overgelaten. Hij heeft weliswaar het advies aan zijn vrouw gegeven om deskundige hulp in te roepen, maar heeft op geen enkele wijze gecontroleerd of de aangiften juist waren ingevuld en of dat er daadwerkelijk hulp van een deskundige was ingeroepen. De rechtbank stelt dat het niet anders kan zijn dan dat hij zich bewust is geweest van de aanmerkelijke kans dat de door zijn vrouw ingevulde aangiften onjuist waren.
 

Straf

De rechtbank veroordeelt de vrouw tot een taakstraf van 190 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 3 maanden vanwege valsheid in geschrifte en het opzettelijk doen van onjuiste aangiften. De man is veroordeeld tot een taakstraf van 150 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 3 maanden vanwege het medeplegen van valsheid in geschrifte en het medeplegen van het doen van onjuiste aangiften. Het handelen van het echtpaar heeft er toe geleid dat er te weinig belasting is geheven en dat de Nederlandse Staat een bedrag van ruim 100.000 euro is misgelopen. Daarmee hebben zij het vertrouwen geschonden dat de overheid in haar burgers moet kunnen stellen. De rechtbank rekent hen dat aan. Bij de straf houdt de rechtbank wel rekening met het feit dat de twee niet eerder zijn veroordeeld en dat het onderzoek lang heeft geduurd.
 

Uitspraken

Lees hier de volledige uitspraken:

 

Print Friendly and PDF ^