Artikel: Actieve openbaarmaking van sanctiebesluiten door toezichthouders: een overzicht - Tendens naar meer of minder belangenafweging?

De openbaarmaking van sanctiebesluiten is een onderwerp dat nog steeds volop in ontwikkeling is, zowel op wetgevingsgebied als in de rechtspraak. In deze bijdrage wordt ingegaan op verschillende wettelijke publicatieregimes, waarbij in het bijzonder aandacht wordt besteed aan de overeenkomsten en verschillen in de publicatieregimes op grond van de Instellingswet Autoriteit Consument & Markt, de Wet op het financieel toezicht en de Gezondheidswet en de daarover ontwikkelde rechtspraak.

Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^