Afwijzing wrakingsverzoek in Odfjell-zaak: OvV-rapport door rechters aan dossier toegevoegd, maar eerder door verdediging naar verwezen bij getuigenverzoeken

Rechtbank Rotterdam 4 oktober 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:7538

De rechtbank heeft op eigen initiatief - en zonder vooroverleg met verzoeker die daartegen juist uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt - het rapport “Veiligheid Odfjell Terminals Rotterdam periode 2000-2012” van internet gehaald en onderdeel van het procesdossier gemaakt. De officier van justitie had op de zitting aangegeven dat hij het OvV-rapport in zijn requisitoir zal gebruiken, terwijl het gebruik van het rapport in belastende zin ten opzichte van verzoeker niet is toegestaan, aldus de verdediging.

Naar het OvV-rapport wordt echter verwezen in een verzoek van de verdediging tot het horen van getuigen en in het proces-verbaal van het getuigenverhoor van de getuige. In dat licht is volgende de rechtbank het voegen van het rapport in het procesdossier niet onbegrijpelijk te noemen.

Het enkele feit dat de rechters kennis nemen van het eindrapport van de OvV betekent niet dat zij dit stuk bij hun oordeelsvorming als bedoeld in artikel 338 Sv en bij de beantwoording van de in de artikelen 34$ en 350 Sv genoemde vragen zullen gebruiken in strijd met het voorschrift van artikel 69 Rijkswet OvV. Blijkens het proces-verbaal van de terechtzitting van 20 september 2017 hebben de rechters ook uitdrukkelijk aangegeven dat zij dat niet zullen doen. Daarbij is mede van belang dat de rechters zich van de inhoud en strekking van dat voorschrift bewust zijn en dat de rechters zich uit hoofde van hun professionaliteit onafhankelijk en onbevangen een oordeel dienen te vormen. Er zijn geen concrete aanwijzingen aangevoerd of aannemelijk geworden waaruit kan worden opgemaakt dat het in dit geval aan die professionaliteit zou schorten. De wrakingskamer merkt nog op dat het rapport van de OvV een openbaar stuk is waarvan door eenieder kan worden kennis genomen.

 

Lees hier de volledige uitspraak. 

 

 

Print Friendly and PDF ^