Voor miljoenen beslag in onderzoek naar dienstverlener fraude met mest

De opsporingsdienst van de NVWA (NVWA- IOD) heeft met de FIOD en NVWA-Toezicht op 19 november in totaal tien locaties in Limburg doorzocht. Dit gebeurde in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar een agrarisch adviesbureau, dat met valsheid in geschrift mogelijk tientallen boeren heeft geholpen om te frauderen met mest.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Ontneming Illegale dierenhandelaren

Rechtbank Midden-Nederland 13 november 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:5540 en ECLI:NL:RBMNE:2018:5538

Een 57-jarige man uit Woerden en een 40-jarig man uit Someren moeten ruim 200.000 euro terugbetalen aan de Staat, zo oordeelt de rechtbank Midden-Nederland in een ontnemingszaak. De twee hebben zich tussen 2010 en 2012 schuldig gemaakt aan grootschalige illegale dierenhandel.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Nederlandse dierenhandel kan helpen in de strijd tegen wildlife crime

Het gebeurt niet alleen ver weg. Ook in Nederland wordt illegaal gehandeld in beschermde wilde dieren en planten, ook wel wildlife crime genoemd. Vermoedelijk komen bijvoorbeeld reptielen, amfibieën, vogels, zoogdieren en koraal via een verborgen circuit terecht bij liefhebbers of als product in de woonkamer. Op papier lijken ze legaal gevangen of gefokt, maar in werkelijkheid worden de vergunningen, certificaten en registraties vervalst. Ook worden de dieren vaak onder slechte omstandigheden vervoerd en overleeft een groot deel het transport niet.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Werkstraf na onthouden zorg aan dieren & bedreiging inspecteur dierenbescherming

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 7 september 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:3836

Ten laste van de verdachte is bewezen verklaard dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan het onthouden van de nodige zorg aan zijn dieren en de bedreiging van slachtoffer, zijnde een inspecteur van de dierenbescherming. De verdachte heeft verzuimd om zijn dieren van een adequate lig- c.q. schuilplaats, voedsel en water te voorzien.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Conclusie AG over art. 37 Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

Parket bij de Hoge Raad 2 oktober 2018, ECLI:NL:PHR:2018:1065

Het derde middel klaagt dat het hof ten onrechte het bewezenverklaarde strafbaar heeft geacht en heeft gekwalificeerd als een overtreding van art. 37 GWWD, terwijl aan de verdachte overtreding van een speciale strafbepaling, te weten art. 4 of 5 van het Besluit welzijn productiedieren, tenlastegelegd had dienen te worden, dan wel dat ’s hofs oordeel dat geen sprake is van een lex specialis en dat daarom geen beroep kan worden gedaan op ontslag van rechtsvervolging ontoereikend is gemotiveerd.

Read More
Print Friendly and PDF ^