Column: Geschikt, maar afgekeurd

Door Nosh van der Voort, advocaat bij Simmons & Simmons

Waar de storm aan kritiek en maatschappelijke commotie over de zogenaamde megaschikkingen de afgelopen maand enigszins is gaan liggen, blijft de recent getroffen schikking met ING in de (Haagse) binnenkamers dooretteren. Zo meldde het Financieel Dagblad (FD) op 12 februari jl. dat de Nederlandse staat werkt aan een ‘zwarte lijst’ voor schikkende bedrijven. Uit de door het FD verkregen informatie van een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) blijkt dat de ministers nadenken over de aanscherpende vormgeving van compliance programma’s voor schikkende ondernemingen, indien zij willen meedingen in aanbestedingen door de overheid. Zo lijkt het publieke debat over schikkingen nog een vervelend staartje te krijgen voor ondernemingen die een schikking aangaan met het Openbaar Ministerie.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Column: Zijn de strafrechtelijke vervolgingsmogelijkheden in de Verenigde Staten onbegrensd?

Door Monique van der Linden, Advocaat bij Stibbe

De Amerikaanse betrokkenheid bij de bestrijding van fraude en corruptie is wereldwijd zichtbaar. Dit geldt niet alleen voor verdenkingen van omkoping, maar bijvoorbeeld ook voor mogelijke overtreding van Amerikaanse handelssancties en witwasverdenkingen. Daarbij lijkt het niet meer uit te maken welke nationaliteit de betrokkenen hebben, zolang maar enig nadeel in de Verenigde Staten merkbaar is.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Column: Is het ermee wegkomen van bestuurders bij een megaschikking nooit te rechtvaardigen?

Door: Georgianna Verhage, advocaat bij de sectie Crime, Fraud & Investigations van advocatenkantoor Simmons & Simmons te Amsterdam.

Nooit eerder was er zoveel maatschappelijke commotie over zogenaamde megaschikkingen. De schikking die het Openbaar Ministerie en ING recent met elkaar sloten in de ‘Houston’ zaak heeft veel stof doen opwaaien. Veel aandacht ging naar de beslissing om af te zien van het vervolgen van de bestuurders.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Column: Strafrechtelijk beslag & faillissement, wat zijn de gevolgen?

Door Jolien Klomp (de Singel Advocaten)

Het lijkt wel of we er steeds meer over lezen en of we het steeds vaker tegenkomen: strafrechtelijk beslag en een faillissement. Waarom? Vooral omdat het Openbaar Ministerie de laatste jaren steeds meer inzet op de grootschalige (faillissements)fraude zaken. Zodra het Openbaar Ministerie beslag legt op de handelsvoorraad van een bedrijf, is een aannemelijk gevolg het faillissement van dat bedrijf. Zo ook in de zaak van een autohandelaar. De vraag is alleen wel wat de gevolgen zijn van dat strafrechtelijke beslag voor de crediteuren van dat bedrijf en de gevolgen voor de verdachte en zou je kunnen stellen dat een beslag door het Openbaar ministerie “gunstiger” is voor de verdachte dan het algehele faillissementsbeslag?

Read More
Print Friendly and PDF ^

Column: Powerplay vs. magistratelijkheid, ja ook bij de opsporing

Door Lauren Dallau, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Het jaar 2015 was het jaar van het verschoningsrecht. Er verschenen diverse uitspraken van de Hoge Raad met betrekking tot deze kwestie en advocatuur en Openbaar Ministerie stonden lijnrecht tegenover elkaar. In de rechtszaal is dit regelmatig nog steeds zo, maar hoe gaat het eigenlijk tijdens het opsporingsonderzoek?

Read More
Print Friendly and PDF ^