Zoekgeraakt politiedossier opnieuw uitgeprint

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 6 juni 2013, LJN CA2389

De raadsman van verdachte heeft ter terechtzitting in hoger beroep aangevoerd dat in het dossier van de onderhavige zaak geen origineel politieproces-verbaal zit. Een aantal processen-verbaal zijn opnieuw ondertekend, doch een aantal is niet ondertekend. Niet is te controleren of deze stukken conform het origineel zijn. Op grond hiervan zijn er niet voldoende wettige bewijsmiddelen in het dossier en dient verdachte te worden vrijgesproken van het hem tenlastegelegde, aldus de raadsman.

Het hof verwerpt dit verweer.

Kennelijk is het originele politieproces-verbaal van de onderhavige zaak zoekgeraakt. Verbalisant X heeft hier op pagina 2 van het proces-verbaal verantwoording voor afgelegd. Hij relateert op ambtsbelofte dat de originele stukken van het proces-verbaal niet meer te achterhalen waren. Door enkele collega-verbalisanten en de getuige zijn de - kennelijk in de computer opgeslagen en opnieuw uitgedraaide - processen-verbaal opnieuw ondertekend. Niet alle stukken zijn ondertekend, maar deze laatste stukken zijn wel conform origineel, aldus de verbalisant op ambtsbelofte. Met dit laatste zal de verbalisant bedoeld hebben te verklaren dat de uitgeprinte tekst in overeenstemming met de in de computer opgeslagen tekst is.

Het hof heeft geen enkele reden om te twijfelen aan het relaas van verbalisant X en acht de politieprocessen-verbaal dan ook bruikbaar voor het bewijs. Daar komt bij dat de inhoud van de betreffende stukken op zichzelf niet is betwist door de raadsman.

Lees hier de volledige uitspraak.

Print Friendly and PDF ^