Antwoorden kamervragen over de kwaliteit van rechtspraak in Zeeland

Naar aanleiding van het bericht in de Provinciale Zeeuwse Courant en De Volkskrant van 18 mei 2013 over de kwaliteit van de rechtspraak in Zeeland zijn kamervragen aan Opstelten gesteld.

Hij antwoordt dat er niet één oorzaak voor de problemen is aan te wijzen; diverse factoren spelen een rol. "In het kader van de Wet herziening gerechtelijke kaart is het aantal parketten per 1 januari 2013 teruggebracht naar tien. Vanwege de fusie van de parketten Breda en Middelburg moeten verschillende manieren van werken alsook processen en producten van de afzonderlijke ketenpartners worden aangepast om te komen tot een eenvormige en efficiëntere manier van werken. Het OM voert intensief overleg met de netwerkpartners om tot optimalisatie te komen. Ook is er intensief contact met de balie. Er is sprake van intensieve monitoring", aldus de minister. Vooralsnog zijn er volgens Opstelten geen aanwijzingen dat de geconstateerde problemen structureel van aard zijn. Hij gaat er dan ook vanuit dat zij spoedig worden opgelost.

Print Friendly and PDF ^