Aanhouding in onderzoek naar illegale handel in gewasbeschermingsmiddelen

De politie heeft vandaag een directeur van een groothandel in dier- en veevoeders in Noord-Brabant aangehouden. Hij wordt verdacht van illegale handel in niet toegestane gewasbeschermingsmiddelen en het witwassen van daarmee verdiende gelden.

Het vermoeden is dat het bedrijf op grote schaal handelde in de niet toegestane gewasbeschermingsmiddelen Violin, Orthene en BN3. Deze middelen bestrijden insecten in de sierteelt. De BN3 is vermoedelijk geleverd door een bedrijf in Noord-Holland, dat wordt verdacht van grootschalige import en handel in het illegale middel, dat afkomstig is uit Rusland. Via de groothandel in Noord Brabant is de BN3 vermoedelijk in Zuid-West Nederland afgezet.  Op maandag 3 juni is een eigenaresse van een rozenkwekerij uit Zuid-Holland aangehouden. Zij wordt verdacht van betrokkenheid bij de fraude. Zij zou de middelen hebben voorzien van een ‘vals' etiket. Zij is na verhoor op vrije voeten gesteld.

Het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door de Milieuteams van de politie Noord-Holland en Brabant-Midden-West, startte in januari 2013. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket. De woning van de verdachte en twee bedrijfspanden zijn doorzocht. Behalve administratie zijn er waardevolle goederen als sieraden en een auto (Audi) in beslag genomen.

Niet toegestane middelen schadelijk voor milieu

Het bedrijf heeft vermoedelijk tonnen verdiend met de illegale handel. Illegale handel in bestrijdingsmiddelen is concurrentievervalsend. Bedrijven die de regels ontduiken hoeven minder kosten te maken dan een handelaar die zich wel aan de regels houdt. De economie is gebaat bij eerlijke handel, mede daarom pakt de overheid de illegale handel aan.

In Nederland mogen alleen gewasbeschermingsmiddelen worden verhandeld en toegepast die een toelating hebben van het College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen & Biociden (CTGB). Middelen die op enige wijze schade aan het milieu kunnen toebrengen en/of schadelijk kunnen zijn voor de volksgezondheid of voedselveiligheid mogen niet gebruikt worden. Het toepassen van deze middelen in de land- en tuinbouw, kan leiden tot extra belasting van bodem en watersystemen. Concentraties van deze stoffen boven de toegestane waardes, kunnen zeer nadelige effecten  hebben op het ecosysteem.  Tevens is het voor de waterschappen zeer kostbaar om deze stoffen uit het  oppervlaktewater te verwijderen en kunnen deze stoffen  zelfs in het drinkwater en in onze voedselketen terecht komen.

Bron: OM

Print Friendly and PDF ^