Zet Europa art. 67q AWR (het ne-bis-in-idembeginsel in het fiscale boeterecht) buiten spel?

Overeenkomstig het strafrecht geldt in het fiscale boeterecht het ne-bis-in-idembeginsel. Echter, door de invoering van art. 67q AWR wordt een inbreuk op dit beginsel gemaakt. Een onbeantwoorde rechtsvraag hierbij is of deze inbreuk in strijd is met een ieder verbindende verdragsbepaling. In dit artikel tracht de auteur, Jordy Baron (Punt & Van de Weerdt Belastingadviseurs Den Haag), antwoord op deze vraag te geven.

Lees verder:

  • Weekblad voor Fiscaal Recht 2013/398
Print Friendly and PDF ^