Zaak-Jansen Steur leidt tot roep om zwarte lijst

Hoe is het mogelijk dat neuroloog Jansen Steur gewoon in Duitsland weer aan de slag ging, terwijl hij gedwongen was om zich in Nederland uit te schrijven? Minister Schippers (Volksgezondheid) is het met de Kamer eens dat er een Europese zwarte lijst zou moeten komen, maar het is nog onduidelijk of die er komt.

In 2009 werd openbaar dat neuroloog Jansen Steur van het Medisch Spectrum Twente grote fouten had gemaakt, bijvoorbeeld door verkeerde diagnoses te stellen. De inspectie heeft met hem afgesproken dat hij zich vrijwillig zou uitschrijven als arts uit het Nederlandse register. Terwijl er nu een strafzaak tegen hem loopt, is gebleken dat hij gewoon weer aan de slag is gegaan in Duitsland.

"Onthutsend en beschamend", vindt Bruins Slot (CDA) de gang van zaken. Wat moet je nog meer doen om een tuchtmaatregel opgelegd te krijgen?, vraagt Klever (PVV) zich af. Van Gerven (SP) spreekt over "een medische boef die een spoor van ellende heeft achtergelaten". De publieke verontwaardiging is terecht, stelt Van Veen (VVD). Bouwmeester (PvdA) vindt dat iedereen de getroffen patiënten "in de kou heeft laten staan". Het is positief dat door deze zaak het toezicht in de medische sector tegen het licht wordt gehouden, stelt Dijkstra (D66).

Zwarte lijst 

Alle woordvoerders willen dat er een Europese lijst met geschorste artsen komt, zodat ziekenhuizen kunnen zien welke artsen in andere landen niet meer mogen werken. Maar het blijkt lastig om hierover binnen de EU afspraken te maken, antwoordt de minister: Europese molens malen langzaam. Probeer dan in ieder geval snel bilaterale afspraken te maken met omringende landen over de uitwisseling van gegevens, bepleiten Van Gerven en Bruins Slot. Daar wordt al over gesproken met Groot-Brittannië en de Scandinavische landen, zegt Schippers.

Deals 

Waarom heeft de inspectie ervoor gekozen een deal te sluiten met Jansen Steur, zodat hij een tuchtzaak ontliep door zich vrijwillig uit te schrijven als arts? Dit was de snelste manier om hem te laten stoppen met werken, antwoordt de minister, en dergelijke afspraken werden destijds tien tot twintig keer per jaar gemaakt. Achteraf gezien was dit volgens haar fout. Nu is namelijk onvoldoende duidelijk, ook voor buitenlandse ziekenhuizen, welke artsen niet meer in Nederlandmogen werken. Schippers zal de inspectie vragen om te achterhalen met welke artsen in het verleden een deal is gesloten.

Cultuur 

"De ramen in ziekenhuizen moeten open." Bruins Slot bepleit een andere mentaliteit in de medische wereld waardoor het normaal wordt om elkaar aan te spreken op fouten en verkeerd gedrag. Zonder cultuurverandering heeft nieuwe wetgeving weinig zin, vindt ook Bouwmeester. De mensen die in ziekenhuizen werken, betoogt de minister, moeten zelf die verandering bewerkstelligen. Verplichte intercollegiale toetsing kan daaraan bijdragen, denkt Dijkstra. Dat geldt ook voor het verantwoordelijk maken van een lid van de raad van bestuur voor de kwaliteit, denkt Schippers.

Bron: Tweede Kamer

Print Friendly and PDF ^