Voormalig advocaat krijgt een jaar gevangenisstraf en een geldboete van € 65.000 voor heling en witwassen van crimineel vermogen

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het medeplegen van heling en witwassen van miljoenen die de zoon van zijn cliënte met drugshandel heeft verkregen. De rechtbank weegt in het bijzonder mee dat verdachte de feiten in zijn hoedanigheid van advocaat heeft gepleegd. Hij is immers als zodanig aangezocht en heeft zichzelf ook zo geïntroduceerd bij de diverse (bank)instituten.

Het had bij uitstek op de weg van verdachte gelegen om zijn cliënte voor haar voornemen om de criminele gelden van haar zoon te achterhalen te waarschuwen, omdat hij als professional de gevolgen en risico’s daarvan moest kunnen voorzien, aldus de rechtbank. Die taak heeft hij, louter uit eigen financieel gewin, verzuimd. Verdachte heeft daarbij in ieder geval een bedrag van € 100.000 aan zijn diensten overgehouden.

Verder stelt de rechtbank vast dat het hier om heling en witwassen gaat van zeer omvangrijke bedragen, te weten bijna 2 miljoen euro. Ook merkt de rechtbank op dat verdachte in 2011 is veroordeeld voor na de onderhavige feiten gepleegde verduistering, meermalen gepleegd.

Alles afwegend, kan naar oordeel van de rechtbank niet worden volstaan met de door de officier van justitie gevorderde enkele geldboete ter vereffening van de baten die verdachte heeft verkregen als gevolg van de feiten in combinatie met een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden. De rechtbank acht naast deze geldboete een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 14 maanden passend en geboden.

 

Lees hier de volledige uitspraak.

Print Friendly and PDF ^