Studiemiddag: Salduz & the right to legal assistance 25 oktober 2012

Op 27 november 2008 deed het Europese Hof voor de Rechten van de Mens uitspraak in de zaak Salduz vs. Turkije. De Hoge Raad leidde uit deze uitspraak af dat een door de politie aangehouden verdachte recht heeft om voorafgaand aan zijn eerste politieverhoor een advocaat te spreken. Tegelijkertijd is in Europa een Richtlijn rechtsbijstand in strafzaken in de maak. Het recht op rechtsbijstand is dus actueler dan ooit. Volgens het NJCM is dit dan ook een goed moment om eens uitgebreid stil te staan bij dit in artikel 6 EVRM vervatte grondrecht. Hoe ver strekt het recht op rechtsbijstand? Wat is de invloed van het Salduz arrest en hoe groot zal de invloed van de Richtlijn worden?

Het NJCM organiseert op donderdag 25 oktober 2012 een studiemiddag waarop deze aspecten aan de orde komen. Verschillende deskundigen zullen tezamen de balans opmaken en de discussie met elkaar en met het publiek aangaan.

Dagvoorzitter:

  • Mr. dr. L.A. (Marloes) van Noorloos – Universiteit van Tilburg

Sprekers:

  • Prof. dr. T.N.B.M. (Taru) Spronken – Universiteit Maastricht ‘Introduction Salduz’
  • C. (Caroline) Morgan – werkzaam bij de Europese Commissie ‘The developments of the right to legal assistance in European law’
  • Prof. dr. T.N.B.M. (Taru) Spronken – Universiteit Maastricht & Mr. drs. J.T.C. (Jan) Leliveld – Advocaat bij Wladimiroff Advocaten ‘Salduz & the advocacy’

Tijd 13.30 – 17.00 uur Inloop: 13.00 uur Aansluitend borrel

Plaats Sterrewacht Leiden Zaal C-104 Sterrenwachtlaan 11 2311 GW Leiden

Deelname Deelname is GRATIS voor iedereen behalve advocaten die punten willen behalen. Advocaten die PO-punten willen behalen kunnen een certificaat van deelname ontvangen. Zij dienen zelf de punten bij NOvA te regelen. (1 netto uur onderwijs = 1 opleidingspunt) Kosten: €225,-

Aanmelding en meer info

Klik hier voor informatie en om aan te melden.

Print Friendly and PDF ^