Transacties in vastgoedfraudeonderzoek Klimop

  • Idlewild vennootschappen: € 600.000 boete;
  • twee verdachte vennootschappen en een natuurlijke persoon schikken met Rabo Vastgoedgroep (voorheen Bouwfonds) en Philips Pensioenfonds voor circa 4,7 miljoen.

In het vastgoed fraudeonderzoek Klimop is inmiddels een groep verdachten veroordeeld en moeten een aantal verdachten nog voor de rechter verschijnen. Hiermee is bereikt dat de zaak in volle openbaarheid voor de rechter wordt behandeld.  De zaken van een aantal andere verdachten worden met een transactie afgedaan.

Met twee vennootschappen, te weten Idlewild Consultants BV en Idlewild Beheer BV, zijn boetes van in totaal € 600.000 overeengekomen. Beide vennootschappen betalen ieder € 300.000.

De genoemde rechtspersonen werden verdacht van witwassen. Daarnaast werd Idlewild Consultants B.V. valsheid in geschrift en deelname aan een criminele organisatie verweten. Zij zouden voordeel hebben genoten bij transacties in de projecten Coolsingel, Hollandse Meester, Solaris en Eurocenter waarbij valse facturen en overeenkomsten werden opgesteld.

De transacties tussen het OM en de rechtspersonen zijn mede met het oog op de belangen van Rabo Vastgoedgroep en Philips Pensioenfonds tot stand gekomen. Een voorwaarde voor deze transacties was dat de vennootschappen en hun aandeelhouders tot een regeling met de benadeelde partijen zouden komen, waarin het in de strafzaak berekende wederrechtelijk verkregen voordeel in ieder geval volledig zou zijn verwerkt. Omdat het genoten voordeel rechtstreeks naar de benadeelde partijen vloeit, stelt het OM geen ontnemingsvordering in.

Rabo Vastgoedgroep en Philips Pensioenfonds zijn met de genoemde vennootschappen en met V. (de aandeelhouder van Idlewild Consultants BV en Idlewild Beheer BV) tot een regeling gekomen. De omvang van de getroffen regelingen is circa 4,7 miljoen. De beslagen die door het Bureau Ontnemingswetgeving OM zijn gelegd zullen ten behoeve van deze regeling worden aangewend.

De transacties met de genoemde vennootschappen staan los van de lopende strafzaak tegen V. in persoon. Deze gaat onverminderd voort. Het requisitoir in deze zaak zal naar verwachting in november 2012 worden uitgesproken.

 

Bron: OM

Print Friendly and PDF ^