Veroordelingen wegens oplichting van verzekeraars

Rechtbank Noord-Nederland 4 juli 2014, ECLI:NL:RBNNE:2014:3217

In case gaat het om een bedrijf dat autoruitreparaties en –vervanging verrichtte. Het bedrijf hanteerde bij haar werkzaamheden een zogenaamde aanbodgestuurde werkwijze: klanten werden geworven op parkeerplaatsen overal in Nederland. De medewerkers van het bedrijf kregen van de leiding van het bedrijf de opdracht dagelijks zoveel mogelijk reparaties te verrichten waarbij een bonussysteem leidde tot zeer grote aantallen verrichte werkzaamheden. Op grote schaal en gedurende een jarenlange periode hebben medewerkers van het bedrijf oppervlakkige ruitbeschadigingen aangemerkt als zogenoemde combinatiebreuken waarvan de reparatie bij autoverzekeraars werd gedeclareerd. Hierdoor werd niet alleen valsheid in geschrifte (op reparatiebonnen en facturen) gepleegd maar werden die verzekeraars bovendien opgelicht of werden pogingen daartoe gedaan.

De (hoofd)verdachte was bedenker en initiator van bovenomschreven werkwijze en trok, via de betalingen van de verzekeraars aan het bedrijf, daarvan op forse wijze profijt. Naast het feitelijk leiding geven aan het bedrijf (welke vennootschap langdurig en grootschalig fraude pleegde) heeft deze verdachte ook aanzienlijke vermogensbestanddelen witgewassen. Verdachte heeft medeverdachte 2 in Duitsland een bankrekening laten openen en twee kluizen laten huren en grote bedragen cashgeld in die kluizen verborgen. Een deel van dat geld (ongeveer € 288.000) werd na storting op een Duitse bankrekening via een schijnconstructie overgemaakt naar Nederland ter financiering van de aankoop van een tweetal woningen in Groningen die op naam van medeverdachte 2 werden gezet. Voorts heeft verdachte een bedrag van € 150.000 en twee kilogram goud in een Duitse kluis verborgen.

De rechtbank veroordeelt deze verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden waarvan een 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren.

  • Lees hier de volledige uitspraak.

Een andere verdachte, welke als personeelsplanner en (mede-)organisator van de interne gang van zaken feitelijk leiding gaf aan het bedrijf en die vooral de contacten met verzekeraars onderhield en zich bezig hield met financiële aangelegenheden, wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 9 maanden waarvan 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren. Verdachte was samen met medeverdachte verant- woordelijk voor het opleggen en opvoeren van de productiedruk op de werknemers van het bedrijf die dagelijks de reparaties verrichtten.

  • Lees hier de volledige uitspraak.

De vader van hoofdverdachte wordt voor witwassen veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden geheel voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren en een taakstraf bestaande uit 180 uren werkstraf. Verdachte was op de hoogte van het plegen van de strafbare feiten maar heeft er willens en wetens voor gekozen eraan mee te werken het daaruit verkregen geld via Duitse bankinstellingen te verhullen.

  • Lees hier de volledige uitspraak.

 

Print Friendly and PDF ^