Veroordeling wegens oplichting van een groot aantal ouderen

Rechtbank Amsterdam 27 februari 2013, LJN BZ5707

Verdachte heeft zich met zijn mededader op grote schaal schuldig gemaakt aan de oplichting, dan wel de poging daartoe, waarvan een groot aantal oudere vrouwen (variërend in leeftijd van 67 tot 94 jaar) het slachtoffer is geworden.

Verdachte en zijn mededader hebben dit op doordachte en doortrapte wijze gedaan door, aan de hand van de dubbele namen uit het telefoonboek in combinatie met een vast huistelefoonnummer, vrouwelijke slachtoffers uit te kiezen met een hogere leeftijd, zonder zich te bekommeren om het effect dat hun handelen juist op deze slachtoffers zou hebben. Zij hebben hen in de avonduren telefonisch benaderd, zodat de slachtoffers hun bank niet zouden kunnen bellen. Verdachte en zijn mededader heb-ben zich uitgegeven als politieambtenaar en bankmedewerker en daarbij misbruik gemaakt van het vertrouwen dat de burger in deze personen pleegt te hebben. Met een listig verhaal, waarbij enige druk niet werd geschuwd, hebben zij van een groot aantal slachtoffers bankpas-sen en de daarbij behorende pincodes afhandig gemaakt, waarbij de zogenaamde politieman of bankmedewerker veelaal aan de lijn bleef totdat de “koerier” de pas had opgehaald.

Vervolgens hebben zij met die passen en pincode getracht zo snel als mogelijk bij meerdere pin-automaten een zo groot mogelijk bedrag op te nemen, zodat, als de pas werd geblokkeerd, de diefstal al gepleegd was.

Tevens heeft een groot aantal slachtoffers alleen hun bankpas of pin-code afgegeven, waardoor geen sprake is van een voltooide oplichting. Dat het bij deze slachtoffers niet tot een voltooide oplichting is gekomen, is echter niet aan verdachte of zijn mededader te danken.

De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 3 jaren en 9 maanden.

Lees hier de volledige uitspraak.

Print Friendly and PDF ^