Veroordeling tot 24 maanden gevangenisstraf voor meerdere fraudezaken. Vrijspraak vervalsen aangiftebiljet.

Rechtbank Rotterdam 15 november 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:9226

Verdachte wordt veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf voor meerdere fraudezaken. Het gaat om twee gevallen van oplichting in de handel in vennootschappen met een herinvesteringsreserve, valsheid in geschrift, belastingfraude en witwassen.

Strafvermindering wordt toegepast, van 12 maanden wegens schending redelijke termijn en ouderdom van de zaken.

De verdachte wordt onder meer vrijgesproken voor valsheid in geschrifte voor wat betreft een aangiftebiljet: een aangiftebiljet dat wordt ingediend als aanvulling op een pro forma bezwaarschrift tegen een ambtshalve aanslag, heeft te gelden als een onderdeel daarvan en geldt daarom niet als een stuk met bewijsbestemming (zoals vereist in art. 225 Sr) (vergelijk HR 3 oktober 2017:ECLI:NL:HR:2017:2542).

Lees hier de volledige uitspraak.

 

Print Friendly and PDF ^