Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het niet zo spoedig mogelijk melden van een ongewoon voorval ex art. 17.1 Wet milieubeheer

Rechtbank Oost-Brabant 22 december 2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:6680

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het niet zo spoedig mogelijk melden van een ongewoon voorval als bedoeld in artikel 17.1 van de Wet milieubeheer bij het bevoegde gezag. Dit betreft een ernstige nalatigheid, omdat de overheid daardoor de mogelijkheid is ontnomen om tijdig zelf waarnemingen te doen met betrekking tot de aard en omvang van het incident en de potentiële milieuschade en om eventueel – op die waarnemingen gebaseerde – maatregelen te nemen.

Verdachte is een grote onderneming die onderdeel uitmaakt van een internationaal concern. De hoogte van een op te leggen boete dient daaraan te worden gerelateerd. Tevens dient daarmee zowel naar verdachte als naar soortgelijke ondernemingen een signaal te worden gegeven teneinde nalatigheid in de toekomst te voorkomen.

De verdediging heeft geen verweren gevoerd ten aanzien van het bewijs.

Opgelegd wordt een geldboete van EUR 25.000.

 

Lees hier de volledige uitspraak.

 

 

 

Print Friendly and PDF ^